Menu

OPINIE EKONOMICZNE

Marek Żeliński: opinie i refleksje do bieżących wydarzeń ekonomicznych i społecznych marek_zelinski@gazeta.pl

Wyniki gosp. II 2006 cz2

marek_zelinski

Produkcja sprzedana przemysłu w lutym w porównaniu do lutego 2005 r. wzrosła o 10,1%. W poprzednich dwóch miesiącach dynamika wzrostu była w przedziale od 9% do 10%. Nadal więc gospodarka utrzymuje znaczne tempo wzrostu. Ponieważ określenia takie jak... więcej

Wyniki gosp. II 2006 cz1

marek_zelinski

Zanim przejdę do omawiania wyników inflacji w lutym chciałbym zwrócić uwagę na dwa istotne problemy, czy raczej ciekawostki, jakie pojawiły się przy okazji publikacji danych. Inflacja to indeks cen wyliczony na bazie koszyka dóbr i usług jakie nabywa... więcej

Wyniki gosp. I 2006 cz2

marek_zelinski

Ponieważ w poprzednim raporcie miesięcznym nie wspomniałem o tym co słychać w wynagrodzeniach, koniecznie więc chcę nadrobić to teraz, bo i tu zaczyna się dziać coś ciekawego. Do analizy używam danych obejmujących wynagrodzenia w sektorze przedsiębio... więcej

Wyniki gosp. I 2006 cz1

marek_zelinski

W styczniu ceny wzrosły o 0,2% w porównaniu z grudniem 2005 r. To niewiele jak na tą porę roku. Średni wzrost w styczniu za lata 2001-2005 wynosi ok. 0,5%. Chciałem posłużyć się średnią z całej dekady, ale w styczniu 2000 roku miesięczny wskaźnik był... więcej

Wyniki gosp. XII 2005 cz3

marek_zelinski

Reakcje rynków finansowych Patrząc na zmiany stóp procentowych na polskim rynku czy kursów walutowych, można było odnieść wrażenie że styczniowa porcja danych o gospodarce nie zrobiła na obserwatorach większego wrażenia. Złoty już w I połowie stycz... więcej

Wyniki gosp. XII 2005 cz2

marek_zelinski

Podaż pieniądza M3 i czynniki jego kreacji Grudniowe wyniki podaży pieniądza utrwaliły tendencje wzrostowe w zaciągania kredytów przez gospodarstwa domowe. Po wzroście w grudniu o 1,3% w porównaniu z listopadem, roczna dynamika realna sięgnęła 25%. ... więcej

Wyniki gosp. XII 2005 cz1

marek_zelinski

Wskaźniki cenowe Drugi miesiąc z rzędu miesięczny wskaźnik inflacji zanotował niski poziom. Inflacja w relacji grudzień/listopad spadła o 0,2%. Z taką sytuacją mamy do czynienia po raz pierwszy. O tej porze roku wskaźniki osiągały średnią wielkość 0... więcej

Spór o inwestorów zagranicznych cz2

marek_zelinski

Na tym tle dopiero warto przyjrzeć się kilku faktom stawianym często w pierwszych dniach po wypowiedzi Pani Minister. Wydaje mi się, że i bez nich rozwój dużych placówek handlowych da się obronić oraz zniechęcić Polaków do demonizowania kapitału zagr... więcej

Spór o inwestorów zagranicznych cz1

marek_zelinski

W ostatnich dniach za sprawą wypowiedzi Pani Minister Finansów wrócił na łamy prasy temat roli zagranicznych sieci handlowych w przemianach polskiego handlu detalicznego. Mnie szczególnie uderzył sposób reakcji komentatorów życia społeczno-polityczne... więcej

© OPINIE EKONOMICZNE
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci