Menu

OPINIE EKONOMICZNE

Marek Żeliński: opinie i refleksje do bieżących wydarzeń ekonomicznych i społecznych marek_zelinski@gazeta.pl

Struktura PKB cz2

marek_zelinski

Analizując PKB poprzez strukturę popytu, należy zaznaczyć że wskazanych relacji nie można traktować jako świętości. W poszczególnych okresach koniunktury wartości te ulegają zmianom. Ponadto analiza krajów należących obecnie do UE wskazuje, że wskaźn... więcej

Wyniki gosp. w maju 2006 cz1

marek_zelinski

W maju inflacja wzrosła w porównaniu z kwietniem o 0,5%, co przeniosło się na roczną inflację dając ostatecznie 0,9% (0,7% w kwietniu). Tak więc inflacja roczna nadal rośnie. W porównaniu z kwietniem zmieniły się przyczyny. O ile w kwietniu za wzrost... więcej

Struktura PKB cz1

marek_zelinski

W jednym z opracowań zapowiadałem spojrzenie na bieżący wzrost gospodarczy i jego czynniki przez pryzmat analizy Produktu Krajowego Brutto, która obejmie stronę popytu i podaży. O ile tych co dla nas wytwarzają dobra i usługi (podmioty i instytucje k... więcej

Wyniki gosp. IV 06 cz2.

marek_zelinski

W marcu zarówno eksport jak i import w ujęciu waluty krajowej, kolejny miesiąc z rzędu zwiększał dynamikę wzrostu. Tym razem import wzrósł o 17,1%, a eksport o 18,6%. Zwracam uwagę na walutę, ponieważ w walucie krajowej obroty handlu zagranicznego pr... więcej

Wyniki gosp. IV 06 cz1.

marek_zelinski

Wyniki za kwiecień nie przyniosły niespodzianek. Uzyskaliśmy potwierdzenie dotychczasowych trendów. Zarówno tych dobrych oraz innych, które być może nie są zachwycając, ale będące mniej lub bardziej naturalną konsekwencją innych wydarzeń w gospodarce... więcej

My i podatki cz.2

marek_zelinski

Ciekawej informacji dostarcza odpowiedź na pytanie o to kto wypełnia zeznanie podatkowe. Mam co do wyników pewne wątpliwości, bo przykładowo wg informacji Ministerstwa Finansów wynika, że znacznie więcej Polaków, niż to wskazano w prezentowanych poni... więcej

My i podatki cz.1

marek_zelinski

W jednym z majowych wydań Gazety Prawnej (dokładnie 22 V 2006 r.) zamieszczono bardzo interesujące badania opinii publicznej, a dotyczące spojrzenia Polaków na kwestie opodatkowania ich dochodów. Sondaż dla Gazety Prawnej przeprowadził sopocki instyt... więcej

Wyniki przed. w I kw 06

marek_zelinski

GUS sprawił miłą niespodziankę i podał wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych. Wg dotychczasowych zwyczajów wyniki były publikowane prawie dwa i pół miesiąca po zakończeniu kwartału, którego dotyczyły. Skrócenie czasu oczekiwania o jeden mie... więcej

Wyniki gosp. III 06 cz3

marek_zelinski

Na zakończenie prezentacji podstawowych danych związanych z produkcją lub przychodami, chciałbym zaprezentować dane dotyczące dynamiki sprzedaży handlu detalicznego i hurtowego. Ich ogromną zaletą jest informacja jaką ze sobą niosą. Sprzedaż reprezen... więcej

Wyniki gosp. III 06 cz2

marek_zelinski

Ceny produkcji sprzedanej nie sprawiły niespodzianki. W porównaniu z lutym ceny wzrosły o 0,7%, a dynamika roczna wyniosła 0,9%. Mamy więc do czynienia z powolnym wzrostem cen produkcji sprzedanej. Niemniej jednak jest to proces dość powolny i nie st... więcej

Wyniki gosp. III 06 cz1

marek_zelinski

No i wyniki inflacji za marzec sprawiły malutką niespodziankę. Cena spadły w porównaniu z lutym o 0,1%. Pozornie nic się wielkiego nie stało, ale o tej porze roku wskaźnik miesięczny powinien być o jakieś 0,3% wyższy. W latach 2003-2005 miesięczny ws... więcej

Wyniki przed. IV kw 05 cz3.

marek_zelinski

Pogorszenie rentowności, niemal nie wpłynęło na spadek liczby przedsiębiorstw rentownych, tzn. takich które osiągają dodatni wynik netto. W porównaniu z 2004 r. (77,4%) aż 76% z ponad 15 tys. kwartalnie badanych przedsiębiorstw osiągnęło zysk netto. ... więcej

Wyniki przed. IV kw 05 cz2.

marek_zelinski

Efektywność działania podmiotów gospodarczych mierzona za pomocą wskaźników rentowności uległa dalszemu pogorszeniu w IV kw. Przystępując do oceny IV kw oraz całego ubiegłego roku warto pamiętać, że dokonujemy porównania z rokiem 2004 r., którego spe... więcej

Wyniki przed. IV kw 05 r. cz1

marek_zelinski

Opublikowane pod koniec marca wyniki przedsiębiorstw za IV kw 2005 r. to wprawdzie już odległa przeszłość, ale z drugiej strony są to najświeższe dane dotyczące sytuacji finansowej przedsiębiorstw i ich skłonności do inwestycji. Pewne elementy, które... więcej

Wyniki gosp.II 2006 cz3

marek_zelinski

W tym opracowaniu chciałem zwrócić uwagę na publikowane co miesiąc przez Ministerstwo Finansów dane o wykonaniu budżetu państwa. Realizacja dochodów i wydatków państwa oraz deficyt budżetowy to jedne z podstawowych wielkości makroekonomicznych obserw... więcej

Wyniki gosp. II 2006 cz2

marek_zelinski

Produkcja sprzedana przemysłu w lutym w porównaniu do lutego 2005 r. wzrosła o 10,1%. W poprzednich dwóch miesiącach dynamika wzrostu była w przedziale od 9% do 10%. Nadal więc gospodarka utrzymuje znaczne tempo wzrostu. Ponieważ określenia takie jak... więcej

Wyniki gosp. II 2006 cz1

marek_zelinski

Zanim przejdę do omawiania wyników inflacji w lutym chciałbym zwrócić uwagę na dwa istotne problemy, czy raczej ciekawostki, jakie pojawiły się przy okazji publikacji danych. Inflacja to indeks cen wyliczony na bazie koszyka dóbr i usług jakie nabywa... więcej

Wyniki gosp. I 2006 cz2

marek_zelinski

Ponieważ w poprzednim raporcie miesięcznym nie wspomniałem o tym co słychać w wynagrodzeniach, koniecznie więc chcę nadrobić to teraz, bo i tu zaczyna się dziać coś ciekawego. Do analizy używam danych obejmujących wynagrodzenia w sektorze przedsiębio... więcej

Wyniki gosp. I 2006 cz1

marek_zelinski

W styczniu ceny wzrosły o 0,2% w porównaniu z grudniem 2005 r. To niewiele jak na tą porę roku. Średni wzrost w styczniu za lata 2001-2005 wynosi ok. 0,5%. Chciałem posłużyć się średnią z całej dekady, ale w styczniu 2000 roku miesięczny wskaźnik był... więcej

© OPINIE EKONOMICZNE
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci