Menu

OPINIE EKONOMICZNE

Marek Żeliński: opinie i refleksje do bieżących wydarzeń ekonomicznych i społecznych marek_zelinski@gazeta.pl

Wyniki gosp.w lipcu cz2.

marek_zelinski

Czwarty miesiąc z rzędu wskaźnik miesięczny PPI był stosunkowo wysoki. W porównaniu z czerwcem ceny sprzedanej produkcji przemysłowej wzrosły o 0,7%. „Stosunkowo wysoki” oznacza w tym wypadku, że wskaźniki miesięczne z czterech ostatnich ... więcej

Wyniki gosp. w lipcu cz1

marek_zelinski

Ceny lipcu w porównaniu z czerwcem nie zmieniły się. Mimo to wzrosła inflacja w ujęciu rocznym z 0,8% na 1,1% . Przypominam, że wzrost rocznej dynamiki zmian cen wynika z zastąpienia zmian cen w lipcu ubiegłego roku (wskaźnik miesięczny: -0,2%), wska... więcej

Kurs walutowy cz1 - wymienialność złotego

marek_zelinski

Poniższym tekstem chciałem rozpocząć krótki cykl publikacji, które będą dotykały kwestii kursu walutowego i jego wpływu na gospodarkę polską oraz jej elementy. Cykl publikacji pozornie będzie ze sobą mało związany. W rzeczywistości będzie obejmował ... więcej

Wyn. gosp. - czerwiec cz3 ost.

marek_zelinski

Nadal w dobrej kondycji jest nasz rachunek bieżący . Wyniki z maja potwierdzają naszą dobrą passę. Po spadku rocznej dynamiki w kwietniu, w maju eksport oraz import wzrosły o nieco ponad 30%. Proponowałbym tu jednak opierać się na wynikach uśrednion... więcej

Wyn. gosp. - czerwiec cz2

marek_zelinski

W wynikach podaży pieniądza brak może niespodzianek, ale wzrost kilku parametrów karze im się bardziej przyjrzeć. Gotówka w obiegu wzrosła w czerwcu w porównaniu z majem o 3,7%. Znaczny miesięczny wzrost gotówki w czerwcu powtarza się co roku, ale o... więcej

Wyn. gosp. - czerwiec cz1

marek_zelinski

Po raz kolejny inflacja pokazała, że zmiany miesięczne są trudno przewidywalne dla osób, które nie śledzą sytuacji na wszystkich rynkach towarów obserwowanych przez GUS. By nie być zaskoczonym wynikami inflacji, w gruncie rzeczy należałoby stale śle... więcej

Struktura PKB cz3 ost.

marek_zelinski

Najsilniejszym czynnikiem, który ciągnie polską gospodarkę jest spożycie indywidualne. Spożycie indywidualne przyczyniło się do wzrostu gospodarczego mniej więcej w 50% do tej pory. Można więc powiedzieć, biorąc pod uwagę przedstawiony wyżej udział s... więcej

Wyniki gosp. w maju 2006 cz2

marek_zelinski

Średnia płaca w sektorze przedsiębiorstw sięgnęły w maju 2549,7 pln brutto. Oznacza to realny wzrost w ciągu roku o 4,3%. Tak więc płace nadal rosną coraz szybciej, ale należy zauważyć że tempo wzrostu (dokładniej: trend) powoli słabnie. Prawdopodobn... więcej

Dymisja Minister Finansów

marek_zelinski

Dymisja Minister Finansów Zyty Gilowskiej wywołała w polskim świecie politycznym spore poruszenie oraz reakcję rynków finansowych. W przypadku tych ostatnich doszło do niewielkiej korekty kursów (osłabienia złotego) i wzrostu stóp procentowych. Przez... więcej

Struktura PKB cz2

marek_zelinski

Analizując PKB poprzez strukturę popytu, należy zaznaczyć że wskazanych relacji nie można traktować jako świętości. W poszczególnych okresach koniunktury wartości te ulegają zmianom. Ponadto analiza krajów należących obecnie do UE wskazuje, że wskaźn... więcej

Wyniki gosp. w maju 2006 cz1

marek_zelinski

W maju inflacja wzrosła w porównaniu z kwietniem o 0,5%, co przeniosło się na roczną inflację dając ostatecznie 0,9% (0,7% w kwietniu). Tak więc inflacja roczna nadal rośnie. W porównaniu z kwietniem zmieniły się przyczyny. O ile w kwietniu za wzrost... więcej

Struktura PKB cz1

marek_zelinski

W jednym z opracowań zapowiadałem spojrzenie na bieżący wzrost gospodarczy i jego czynniki przez pryzmat analizy Produktu Krajowego Brutto, która obejmie stronę popytu i podaży. O ile tych co dla nas wytwarzają dobra i usługi (podmioty i instytucje k... więcej

Wyniki gosp. IV 06 cz2.

marek_zelinski

W marcu zarówno eksport jak i import w ujęciu waluty krajowej, kolejny miesiąc z rzędu zwiększał dynamikę wzrostu. Tym razem import wzrósł o 17,1%, a eksport o 18,6%. Zwracam uwagę na walutę, ponieważ w walucie krajowej obroty handlu zagranicznego pr... więcej

Wyniki gosp. IV 06 cz1.

marek_zelinski

Wyniki za kwiecień nie przyniosły niespodzianek. Uzyskaliśmy potwierdzenie dotychczasowych trendów. Zarówno tych dobrych oraz innych, które być może nie są zachwycając, ale będące mniej lub bardziej naturalną konsekwencją innych wydarzeń w gospodarce... więcej

My i podatki cz.2

marek_zelinski

Ciekawej informacji dostarcza odpowiedź na pytanie o to kto wypełnia zeznanie podatkowe. Mam co do wyników pewne wątpliwości, bo przykładowo wg informacji Ministerstwa Finansów wynika, że znacznie więcej Polaków, niż to wskazano w prezentowanych poni... więcej

My i podatki cz.1

marek_zelinski

W jednym z majowych wydań Gazety Prawnej (dokładnie 22 V 2006 r.) zamieszczono bardzo interesujące badania opinii publicznej, a dotyczące spojrzenia Polaków na kwestie opodatkowania ich dochodów. Sondaż dla Gazety Prawnej przeprowadził sopocki instyt... więcej

Wyniki przed. w I kw 06

marek_zelinski

GUS sprawił miłą niespodziankę i podał wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych. Wg dotychczasowych zwyczajów wyniki były publikowane prawie dwa i pół miesiąca po zakończeniu kwartału, którego dotyczyły. Skrócenie czasu oczekiwania o jeden mie... więcej

Wyniki gosp. III 06 cz3

marek_zelinski

Na zakończenie prezentacji podstawowych danych związanych z produkcją lub przychodami, chciałbym zaprezentować dane dotyczące dynamiki sprzedaży handlu detalicznego i hurtowego. Ich ogromną zaletą jest informacja jaką ze sobą niosą. Sprzedaż reprezen... więcej

Wyniki gosp. III 06 cz2

marek_zelinski

Ceny produkcji sprzedanej nie sprawiły niespodzianki. W porównaniu z lutym ceny wzrosły o 0,7%, a dynamika roczna wyniosła 0,9%. Mamy więc do czynienia z powolnym wzrostem cen produkcji sprzedanej. Niemniej jednak jest to proces dość powolny i nie st... więcej

Wyniki gosp. III 06 cz1

marek_zelinski

No i wyniki inflacji za marzec sprawiły malutką niespodziankę. Cena spadły w porównaniu z lutym o 0,1%. Pozornie nic się wielkiego nie stało, ale o tej porze roku wskaźnik miesięczny powinien być o jakieś 0,3% wyższy. W latach 2003-2005 miesięczny ws... więcej

© OPINIE EKONOMICZNE
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci