Menu

OPINIE EKONOMICZNE

Marek Żeliński: opinie i refleksje do bieżących wydarzeń ekonomicznych i społecznych marek_zelinski@gazeta.pl

Wyniki gosp. VIII cz2 ost.

marek_zelinski

Jedną z ważniejszych informacji jaką przyniosły wyniki podaży z okresu wakacyjnego, to jednoznaczne potwierdzenie wzrostu zainteresowania kredytami przez przedsiębiorstwa. Tempo wzrostu udzielonych kredytów z pozornie stabilnego poziomu 3% w II kw te... więcej

Wyniki gosp VIII 2006 cz1

marek_zelinski

W sierpniu miesięczny wskaźnik inflacji wynosił na ogół w ostatnich latach od -0,4% do -0,3%. W tym roku ceny wzrosły o 0,3%. Do ponadprzeciętnego wzrostu przyczyniły się ceny żywności. Zazwyczaj ceny spadały o ponad 1%. Tym razem jednak ceny żywnośc... więcej

Kurs walutowy cz2b

marek_zelinski

Konsekwencją przedstawionych zmian (cz. 2a) mogło już być tylko wprowadzenie systemu kursu płynnego, który w pewnym stopniu istniał już od marca 1999 r. Dalsze sugerowanie kierunku zmiany złotego czy też utrzymywanie go za pomocą dewaluacji, reawalua... więcej

Kurs walutowy cz2a

marek_zelinski

Równocześnie ze zmianami prawnymi określającymi uczestników i zasady obrotu dewizowego, ulegały zmianie zasady ustalania kursu walutowego. Tempo zmian było uzależnione o tempa liberalizacji obrotów walutowych oraz sytuacji makroekonomicznej. W poprze... więcej

Wyniki przedsiębiorstw i inwestycje w II kw 06 cz1

marek_zelinski

Wyniki przedsiębiorstw w II kw bieżącego roku były wyjątkowo korzystne i przyznam, że lepsze od moich oczekiwań. Przychody ze sprzedaży w samym tylko II kw wzrosły realnie o 11,4% w porównaniu z II kw 2005 r. Przychody rosną więc w tempie niewiele mn... więcej

PKB w II kw 2006

marek_zelinski

Opublikowane niedawno wyniki PKB za II kw 2006 r. przyniosły upragniony przez ekonomistów wzrost inwestycji (dokładniej: nakłady brutto na środki trwałe). Nakłady brutto wzrosły w II kw 2006 r. aż o 14,4%. Wskutek tak dobrych wyników średnioroczna dy... więcej

Wyniki gosp. w lipcu cz3 ost.

marek_zelinski

Bardzo dobre wyniki nadal odnotowuje handel detaliczny i hurtowy . Handel detaliczny drugi raz z rzędu odnotował realny roczny wzrost o prawie 10%. Handel hurtowy przy znacznych wahaniach, tym razem (tzn. w lipcu) odnotował 13%. Patrząc na trend z na... więcej

Wyniki gosp.w lipcu cz2.

marek_zelinski

Czwarty miesiąc z rzędu wskaźnik miesięczny PPI był stosunkowo wysoki. W porównaniu z czerwcem ceny sprzedanej produkcji przemysłowej wzrosły o 0,7%. „Stosunkowo wysoki” oznacza w tym wypadku, że wskaźniki miesięczne z czterech ostatnich ... więcej

Wyniki gosp. w lipcu cz1

marek_zelinski

Ceny lipcu w porównaniu z czerwcem nie zmieniły się. Mimo to wzrosła inflacja w ujęciu rocznym z 0,8% na 1,1% . Przypominam, że wzrost rocznej dynamiki zmian cen wynika z zastąpienia zmian cen w lipcu ubiegłego roku (wskaźnik miesięczny: -0,2%), wska... więcej

Kurs walutowy cz1 - wymienialność złotego

marek_zelinski

Poniższym tekstem chciałem rozpocząć krótki cykl publikacji, które będą dotykały kwestii kursu walutowego i jego wpływu na gospodarkę polską oraz jej elementy. Cykl publikacji pozornie będzie ze sobą mało związany. W rzeczywistości będzie obejmował ... więcej

Wyn. gosp. - czerwiec cz3 ost.

marek_zelinski

Nadal w dobrej kondycji jest nasz rachunek bieżący . Wyniki z maja potwierdzają naszą dobrą passę. Po spadku rocznej dynamiki w kwietniu, w maju eksport oraz import wzrosły o nieco ponad 30%. Proponowałbym tu jednak opierać się na wynikach uśrednion... więcej

Wyn. gosp. - czerwiec cz2

marek_zelinski

W wynikach podaży pieniądza brak może niespodzianek, ale wzrost kilku parametrów karze im się bardziej przyjrzeć. Gotówka w obiegu wzrosła w czerwcu w porównaniu z majem o 3,7%. Znaczny miesięczny wzrost gotówki w czerwcu powtarza się co roku, ale o... więcej

Wyn. gosp. - czerwiec cz1

marek_zelinski

Po raz kolejny inflacja pokazała, że zmiany miesięczne są trudno przewidywalne dla osób, które nie śledzą sytuacji na wszystkich rynkach towarów obserwowanych przez GUS. By nie być zaskoczonym wynikami inflacji, w gruncie rzeczy należałoby stale śle... więcej

Struktura PKB cz3 ost.

marek_zelinski

Najsilniejszym czynnikiem, który ciągnie polską gospodarkę jest spożycie indywidualne. Spożycie indywidualne przyczyniło się do wzrostu gospodarczego mniej więcej w 50% do tej pory. Można więc powiedzieć, biorąc pod uwagę przedstawiony wyżej udział s... więcej

Wyniki gosp. w maju 2006 cz2

marek_zelinski

Średnia płaca w sektorze przedsiębiorstw sięgnęły w maju 2549,7 pln brutto. Oznacza to realny wzrost w ciągu roku o 4,3%. Tak więc płace nadal rosną coraz szybciej, ale należy zauważyć że tempo wzrostu (dokładniej: trend) powoli słabnie. Prawdopodobn... więcej

Dymisja Minister Finansów

marek_zelinski

Dymisja Minister Finansów Zyty Gilowskiej wywołała w polskim świecie politycznym spore poruszenie oraz reakcję rynków finansowych. W przypadku tych ostatnich doszło do niewielkiej korekty kursów (osłabienia złotego) i wzrostu stóp procentowych. Przez... więcej

Struktura PKB cz2

marek_zelinski

Analizując PKB poprzez strukturę popytu, należy zaznaczyć że wskazanych relacji nie można traktować jako świętości. W poszczególnych okresach koniunktury wartości te ulegają zmianom. Ponadto analiza krajów należących obecnie do UE wskazuje, że wskaźn... więcej

Wyniki gosp. w maju 2006 cz1

marek_zelinski

W maju inflacja wzrosła w porównaniu z kwietniem o 0,5%, co przeniosło się na roczną inflację dając ostatecznie 0,9% (0,7% w kwietniu). Tak więc inflacja roczna nadal rośnie. W porównaniu z kwietniem zmieniły się przyczyny. O ile w kwietniu za wzrost... więcej

Struktura PKB cz1

marek_zelinski

W jednym z opracowań zapowiadałem spojrzenie na bieżący wzrost gospodarczy i jego czynniki przez pryzmat analizy Produktu Krajowego Brutto, która obejmie stronę popytu i podaży. O ile tych co dla nas wytwarzają dobra i usługi (podmioty i instytucje k... więcej

© OPINIE EKONOMICZNE
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci