Menu

OPINIE EKONOMICZNE

Marek Żeliński: analizy makroekonomiczne, analizy branżowe, opis sytuacji na rynku finansowym oraz opinie i refleksje do bieżących wydarzeń ekonomicznych i społecznych

Fatalna rola prezydenta Dudy w kształtowaniu świadomości emerytalnej Polaków. Budzenie niepotrzebnych złudzeń.

marek_zelinski

W dwóch referendach obywatele dostali możliwość wypowiedzenia się łącznie w sześciu tematach. Drugie referendum, w zależności od wyników i frekwencji, może mieć poważne konsekwencje dla gospodarki, a dokładniej dla finansów publicznych. To właśnie w drugim referendum, obecny prezydent wprowadził pytanie dotyczące obniżenia wieku emerytalnego. To stawia pytanie o rolę polityków w procesie niezbędnych zmian i rozwiązywania problemów. Już obecnie prezydent Duda nie zapisał się w najlepiej w narodowym sporze o system emerytalny i wiek przechodzenia na emeryturę. Jego decyzję ws referendum i sposób uzasadniania oceniam bardzo krytycznie. Tak samo oceniam wywołanie i przedstawianie tematu emerytur w okresie kampanii prezydenckiej. Rola polityków jest moim zdaniem inna. Politycy muszą znać problemy i wyjaśniać je obywatelom. Politycy powinni mieć odwagę mówić rzeczy trudne społeczeństwu i wskazywać rozwiązania, nawet jeśli rozwiązania te nie są przyjmowane przez społeczeństwo optymistyczne. Przypadek roli prezydenta Dudy w sporze o wiek emerytalny warto więc przypomnieć, ponieważ bez względu na finał referendalnego pytania, prezydent odegrał negatywną rolę w kształtowaniu świadomości emerytalnej Polaków. Kto wie czy sam nie poniesie politycznych skutków obietnic, których nie będzie w stanie zrealizować.

Procesy demograficzne oraz zagrożenie powiększaniem się deficytu FUS wymusiły zmianę zarówno zasad wyliczania emerytur oraz wydłużenie czasu okresu aktywności zawodowej. Mamy obecnie publiczny system repartycyjny ze zdefiniowaną składką. Społeczeństwo bez entuzjazmu przyjęło wydłużenie wieku przejścia na emeryturę i nadal nie potrafi się pogodzić z faktem, że nasza emerytura jest pochodną składek. To rodzi frustracje i złość, co chętnie wykorzystują m.in. politycy. Wykorzystał to i nadal wykorzystuje prezydent Duda.

Największy rywal A.Dudy w prezydenckiej kampanii B.Komorowski, tematu emerytur nie podejmował, a już na pewno nie traktował go jako głównego motywu swojej kampanii. Zresztą był to temat zamknięty. Główne zmiany były za nami. Tak więc tego tematu A.Duda podejmować również nie musiał. Tak jak udawał, że nie ma tematu SKOKów. Nawet ewentualny polityczny nacisk Solidarności mógł zlekceważyć. Ostatecznie, gdyby ktoś wymusił temat wieku emerytalnego, mógł ludziom wytłumaczyć gdzie leży problem. Sądzę, że elektora A.Dudy wykazałby wiele zrozumienia. Niestety kalkulacja polityczna okazała się mieć większe znaczenie i A.Duda wraz ze swoim sztabem postanowił z wieku emerytalnego zrobić jeden z głównych punktów swojej kampanii. A.Duda szukał kompromisu pomiędzy utrzymaniem deklaracji na odpowiednio dużym poziomie ogólności a w miarę czytelnym populistycznym komunikatem. Obywatele usłyszeli raz o powrocie do poprzedniego wieku przejścia na emeryturę, a raz o skróceniu wieku aktywności bez podawania o jaki wiek chodzi. Nie brakowało barwnych i chwytliwych medialnie wypowiedzi, że obywatele nie chcą pracować do śmierci. W odpowiedzi na pytanie skąd pieniądze na cofnięcie reformy, widzieliśmy m.in. słynne pstryknięcie palcami, co było efektowne dla widzów, ale kompromitujące w oczach ekonomistów. W dyskusji o systemie emerytalnym przyszły prezydent uczynił poważny krok wstecz, a autorytet ekspertów wyjaśniających przyczyny wydłużenia wieku został nadwątlony.

Wiek przejścia na emeryturę 67 lat to faktycznie wyzwanie dla każdego z nas. Zapewne obecne zasady przejścia na emeryturę będą wymagały modyfikacji, czego przykładem jest dyskusja o stażu pracy który ma pozwalać na wcześniejsze przejście na emeryturę. Już proste symulacje w excelu dla osób z wynagrodzeniem minimalnym, na poziomie mediany czy średniej pokazują negatywne skutki skrócenia wieku dla finansowania systemu i samych zainteresowanych. Prezydent mógł być inicjatorem dyskusji o złagodzeniu niektórych zapisów dot. emerytur, ale grono osób które ewentualnie mogłyby skorzystać z takich ułatwień, będzie marginalne. Można było rozpocząć dyskusję o częściowym odejściu od składki zdefiniowanej, na rzecz dodatkowego dofinansowania systemu emerytur naszymi podatkami. Tylko że wtedy trzeba by uczciwie powiedzieć obywatelom, że tak czy tak będą obciążeni płatnościami na emeryturę, bo składkę zastąpią podatki. Niestety dotychczasowe wypowiedzi prezydenta Dudy (a wcześniej kandydata) pozwalają wierzyć obywatelom, że wiek przejścia na emeryturę można skracać bez żadnych konsekwencji dla wysokości emerytury i stanu finansów systemu emerytalnego.

Po wygraniu wyborów czekaliśmy na inicjatywę ustawodawczą prezydenta (lub PiSu w jego imieniu). Jednak od wygrania wyborów prezydent wybrał strategię milczenia w sprawie wieku emerytalnego. Jedynie w reakcji na pytania mediów, w odpowiedziach prezydenta i jego otoczenia dało się wyczuć rozmywanie deklaracji wyborczych w temacie emerytur. Wbrew wcześniejszym deklaracjom prezydent nie podjął natychmiastowych działań ws. wieku emerytalnego.

Dla ukrycia swojej bierności, A.Duda wykorzystał ideę referendum.  (Obecnie czekamy na decyzję senatu w tej sprawie). Dzięki temu dał sobie i swojej macierzystej partii sporo czasu, bo aż do wyborów parlamentarnych. Ale jest to tylko odwlekanie terminu podjęcia decyzji. Jeszcze w czasie kampanii prezydenckiej deklarował się jako człowiek odnoszący się z szacunkiem do referendalnych inicjatyw. Tylko, że tutaj znów powinien się pokazać jako światły i odważny lider. Prezydent powinien był otwarcie powiedzieć, że problematyka systemu emerytalnego jest przez decydentów dobrze rozpoznana i odwoływanie się do pytań odnoszących się tylko do skrócenia wieku emerytalnego jest niepoważne. Tłumaczenie się szacunkiem dla woli tzw. suwerena, w moim przekonaniu, jest tylko politycznym unikiem i będzie miało przykre konsekwencje w przyszłości. Suwerenowi (czyli obywatelom) trzeba wyjaśnić, że nie zawsze ma racją. Zresztą odrębną kwestią jest też rzetelność organizatorów społecznych akcji zbierania podpisów.

Formalnie drugie referendum ma być oddaniem szacunku dla woli suwerena. Niestety prezydent Duda zmienił brzmienie oryginalnego zapytania. Przede wszystkim w pytaniu referendalnym nie ma informacji o jaki obniżony wiek chodzi. Tymczasem Związek Solidarność w akcji zbierania podpisów wskazywał wiek 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. Prezydent dodał też pytanie o powiązanie uprawnień emerytalnych ze stażem pracy, ale też nie podano o jaki staż chodzi. Jak więc widać, wolą suwerena prezydent zanadto się w rzeczywistości nie przejął. Podejrzewam, ze rozmycie kwestii wieku jest przygotowanie się na ewentualną wygraną PiS, który będzie musiał obietnicę zrealizować lub gdy opinii publiczna zmusi prezydenta do pokazania projektu ustawy zmieniającej emerytalny wiek. Wtedy będzie można powiedzieć, że co do zasady prezydent nie był zbyt konkretny w deklaracjach a Solidarność pozwoliła znacznie zmiękczyć kwestie wieku w referendum. W razie konieczności realizacji obietnicy, prezydent poda propozycję w której skrócenie wieku będzie skromne lub ograniczone do wąskiej grupy.

I mamy o to teraz dość niebezpieczną sytuację (o ile referendum się odbędzie). Jakkolwiek cała heca z referendalnym pytaniem się skończy, obywatele będą rozczarowani. Bo prezydent już zwleka z jednoznacznym działaniem, a na dodatek modyfikuje pytanie. Moim zdaniem rozmywanie kwestii wieku jest świadomym przygotowaniem gruntu pod ewentualną realizację obietnicy. O ile głosowanie w odrębnym terminie pozwalało na liczenie na upadek pytań z powodu zbyt niskiej frekwencji, to organizowanie referendum w dniu wyborów parlamentarnych tą frekwencję podbije, co będzie sprzyjało macierzystej partii prezydenta. Z politycznego punktu widzenia ruch jest korzystny dla interesów PiS, ale zwiększa prawdopodobieństwo zaakceptowania pytania w referendum i politycy będą mieli problem co z tym dalej zrobić. Jeżeli PiS nie przejmie władzy, prezydent będzie zrzucał odpowiedzialność na nie-PiSwowski rząd, twierdząc że on (prezydent) udzielił głosu suwerenowi, a suweren chce obniżenia wieku przejścia na emeryturę. W przypadku wygranej PiS, najprawdopodobniej zobaczymy projekt ustawy wprowadzający kosmetyczne zmiany lub odgrywanie sceny z zaskoczeniem stanem finansów publicznych. Nie przyjmuje – pewnie przez naiwność – do wiadomości, że prezydent razem z rządem PiS będzie chciał na siłę obniżyć wszystkim wiek emerytalny wg pomysłu Solidarności.

Pozostaje wariant przy którym referendum się nie odbywa. Wtedy, o ile prezydent będzie konsekwentny, propozycja referendum poczeka na nowy układ polityczny po wyborach. Układ partyjny będzie bardziej sprzyjający. Wtedy w wyborach PO będzie przylepiona etykieta partii która nie akceptuje woli suwerena, a PiS przy cichym wsparciu prezydenta będzie się kreował na partię skłonną obniżyć wiek przejścia na emeryturę. Ciąg dalszy tego scenariusza będzie podobny jak wcześniej zarysowanego, czyli prezydent przy wparciu PiS będzie próbował realizować pomysł chociaż skromnej realizacji obietnic, co i tak przyczyni się do rozczarowań społeczeństwa.

Mocno ubolewam, że obecny prezydent rozgrywa politycznie kwestię wieku przejścia na emeryturę. Zrobił tym ogromną krzywdę debacie publicznej i społecznej świadomości. Cofnęliśmy się w dyskusji o kilka lat. Wynikiem tego będzie większe lub mniejsze rozczarowaniem społeczeństwa i ewentualna próba rozluźnienia dyscypliny finansów publicznych. Szkoda, bo prezydent miał szansę wystąpić w roli autorytetu lub co najmniej przemilczeć kwestie emerytalne. Pisząc o roli autorytetu miałem na myśli, że prezydent mógł zaproponować dyskusję o drobnych modyfikacjach systemu emerytalnego, które będą potrzebne w najbliższych latach i dotyczyć – niestety - skromnej części przyszłych emerytów.

Rynek kredytów mieszkaniowych po II kw 2015. Warszawa cięgnie rynek.

marek_zelinski

2015_08_27_kr_hipo_AMRON

Właśnie opublikowano raport o rynku kredytów mieszkaniowych po II kw przygotowany przez AMRON-SARFiN. Czego się z niego dowiadujemy?

Wg raportu liczba czynnych umów kredytowych sięga niemal 2 mln na koniec czerwca 2015 r. na kwotę 374 mld zł. Liczba umów czynnych po II kw była w takim razie o 2,6% większa w porównaniu z końcem ubiegłego roku. Analiza zmian i trendów z ostatnich kwartałów wskazuje, że jest wielce prawdopodobne iż w 2015 r. liczba czynnych umów będzie większa o nawet 5% w porównaniu z 2014 r. (Rocznie uruchamiane jest ok 180 tys. nowych kredytów (średnia za 2012-14), przy spłacie rzędu 90 tys kredytów). Czyli liczba nowych kredytów o 80-90 tysięcy przekroczy liczbą spłacanych. W średnim terminie, przy założeniu dobrego dla polskiej gospodarki scenariusza, przyrost kredytów mieszkaniowych może się mieścić w przedziale 90-120 tysięcy.

Kwotowo, tzw. wg wartości zadłużenia, kredyty mieszkaniowe stanowią niewiele ponad 20% wartości PKB. Taka sytuacja utrzymuje się piąty rok z rzędu. Dane z ostatnich kwartałów dają może pewną nadzieję na wzrost wskaźnika w średnim terminie, ale będzie  to wzrost bardzo powolny.

Po poważnym hamowaniu wzrostów wartość nowo udzielanych kredytów kwartalnie, w I kw tego roku była mała poprawa (wzrost o 1,4% w ujęciu rok do roku). Ale już II kw stanowił miłą niespodziankę, ponieważ wzrost wyniósł 5% w porównaniu z II kw 2014 r. Niestety wzrost liczony dla liczby nowych kredytów w kwartale stanowił, połowę (mowa o dynamice) wartości podanych dla wartości nominalnej nowych kredytów. Może to oznaczać, że banki mozolnie zwiększają liczbę klientów przy ostrej ich selekcji pod względem kondycji finansowej i możliwości spłaty. Wygląda też na to, ze rynek łatwy nie jest. Wprawdzie liczba gospodarstw domowych posiadających zdolność kredytową powoli rośnie, ale śpieszyć się nie ma po co. Ceny mieszkań rosną niemal niezauważalnie.

Praktycznie od trzech lat nie udziela się kredytów walutowych. Udział tychże w ogółem udzielanych, to wartość rzędu 1%. Wyjątkiem był tylko IV kw 2014 r. z wartością 2,12%. Słynne kredyty w CHF dostała w II kw 2015 już tylko garstka osób (0,02% w nowo udzielnych). W walutowych kredytach dominuje teraz euro, na którą to walutę przypada większość udzielanych kredytów walutowych.  Ciekawostką jest natomiast ostry spadek średniej wartości nowo udzielanych kredytów walutowych w tym roku. W II kw średni kredyt walutowy sięgał już tylko 290 tys. zł i był dwa razy mniejszy od wartości sprzed roku.

W strukturze kredytów wg wartości II kw potwierdza zarysowane w ciągu ostatnich kilku kwartałów trendy. Rośnie udział nowo udzielonych kredytów z przedziału 100-200 tys. i 200-300 tys. zł. w pozostałych przedziałach mamy stabilizację lub spadek. Zaznaczam, że są to procesy dziejące się dość powoli, acz zauważalnie. Nadal niemal 2/3 nowo udzielanych kredytów ma termin spłaty z przedziału 25-35 lat. 27,2% kredytów przypadło w II kw na kredyt z przedziału 15-25 lat. To aż o ok 3 p.b. powyżej średniej z ostatnich kilku lat. Byłbym jednak ostrożny w twierdzeniu, że jest w tym jakaś świadoma polityka banków zmierzająca do skrócenia terminu zapadalności kredytów.

W zasadzie analiza danych za II kw i kilka wcześniejszych kwartałów ( okres I kw 2014 – 2015) nie wskazuje na jakieś rewolucyjne zmiany w kredytach mieszkaniowych czy zarysowanie silnych pozytywnych trendów. Tak naprawdę jednym z ciekawszych „smaczków” omawianej analizy jest struktura udziału poszczególnych miast w strukturze zaciąganych kredytów.  Wygląda na to, że poprawa na rynku kredytów mieszkaniowych jest zasługą Warszawy. Jeszcze w 2008 Warszawa odpowiadała z 1/3 wartości nowo udzielanych kredytów. Potem, aż do końca 2014, udział Warszawy odpowiadał na ogół 25%. Poprawę widać było już w II poł. 2014 r., ale w II kw tego roku udział Warszawy to już 37%!  Kwo wie, może tak jak w 2010 r., ożywienie w Warszawie będzie zapowiedzią wzrostu popytu na kredyt mieszkaniowy w pozostałych miastach i regionach Polski. Zobaczymy.

 

Podatek bankowy. Jeśli już, to zróbmy to mądrze.

marek_zelinski

Nigdy nie byłem doktrynalnym przeciwnikiem nakładania na sektor bankowy, czy generalnie finansowy, dodatkowych obciążeń finansowych. Pytanie jest zawsze takie same: czy to konieczne i – jeśli tak -  to jak wielkie ma to być obciążenie. Okazją powrotu do tematu jest pomysł PiS na tzw. podatek bankowy. Uzasadnienie dla nałożenia podatku oraz dyskusja jaką wywołał, jak w soczewce pokazuje, że i z pozoru w nudnej ekonomii spory bywają gorące.   Czegóż tu nie mamy: podatki, karanie zagranicznych inwestorów, fiskalizm, odpowiedzialność bankowców za kryzys i kłopoty frankowiczów, sprawiedliwość społeczna i ekonomiczna, przyszłość sektora bankowego w Polsce, mobilizowanie elektoratu antypatią do bankowców itd. No a już samo zestawienie pieniędzy podebranych bogatym bankowcom na finansowanie społecznych potrzeb, ma w zasadzie wytrącić oręż obrońcom sektora bankowego. Ileż emocji i różnych racji, nieprawdaż?

Może i przeszedłbym obojętnie obok pomysły PiS gdyby nie to, że jego finansowo-moralne uzasadnienie jest dość pokrętne. Zanim więc pomysł na poważnie będzie dyskutowany, warto wypunktować przynajmniej szereg racji i argumentów, by podjąć mądrą decyzję, A jeśli nie da się mądrej, to przynajmniej taką która przyniesie najmniej szkód.

Nie ma co ukrywać, że sektor bankowy nie jest konkurencyjny w pełnym tego słowa (ekonomicznym!) znaczeniu. Formalnie konkurencja jest ogromna. W Polsce działa wiele banków, i wszystkie robią co mogą by zachęcić nas do lokowania oszczędności u nich czy brania kredytów i pożyczek na potęgę. Proszę, dzwonią, w pas się kłaniają jak tylko staniemy w progu bankowej placówki. Z pełną konkurencją mamy jednak do czynienia gdy sektorze jest tzw. łatwość wejścia do sektora, czyli nie ma ograniczeń regulacyjnych czy barier finansowych. W sektorze bankowym są. Wymagania regulacyjne i finansowe powoduje, że nie mogę utworzyć malutkiego banku i mozolnie piąć się w górę. Jest to jednak uzasadnione rolę sektora w gospodarce i bezpieczeństwem obrotu pieniężnego. Mało kto pewnie pamięta krótkie historie małych banków z lat 90-tych. Biznes na ogół się nie udawał i szybko trzeba było je łączyć z większymi bankami lub wypłacać gwarantowane depozyty. Historia SKOKów to również przykład wskazujący na to, że instytucje bankowe i para-bankowe, powinny być kompetentnie zarządzane i podlegać kontroli.

W sektorze bankowym z całą pewnością konkurencję mamy, i to silną, ale bariery tzw. wejścia do sektora, stawiają banki w dość uprzywilejowanej pozycji w gospodarce. W efekcie mamy w bankowości, jak ja to nazywam, efekt OFE. Z OFE było tak, że formalnie były warunki do silnej konkurencji, ale szybko się okazało, że sektor nie chce rywalizować na polu prowizji. Trzeba było silnej presji medialnej i politycznej, by OFE zaczęły prowizje obniżać. Komfort bankom daje też niemal przymus korzystania z usług banków. Regulacje, zwyczaje, bezpieczeństwo, postęp techniczny itd. powodują że niemal każdy obywatel, i na pewno każda firma, w zasadzie muszą korzystać z bankowych usług. Zmienność koniunktury nie ma tu znaczenia. Dla bankowców to niezwykle komfortowa sytuacja.

PiS w propozycji podatku bankowego gra na emocjach. Krótko mówiąc hasło brzmi: zabierzmy bogatym. Nie ma co ukrywać, że sektor bankowy w ostatnich 4 latach uzyskiwał korzystny wynik netto (od 15 do 16 mld zł), pomimo nieszokującej bynajmniej koniunktury gospodarczej. Społeczeństwo zazdrośnie spogląda na wynagrodzenia i miejsca pracy bankowców (klimatyzowane biurowce itd.). Wynagrodzenia zarządów banków to ścisła czołówka wśród firm giełdowych.

Politycy PiS dość chętnie podkreślają zagraniczne pochodzenie kapitału, jakby to był grzech za który trzeba płacić. Tą część mitologii bankowej uważam za wyjątkowo zmanipulowaną. Kapitał zagraniczny na normalnych zasadach wchodził do Polski i tak samo jak kapitał polski rywalizuje o względy polskich firm i gospodarstw domowych. Zapomina się dzisiaj, że wielce cennej wiedzy bankowej i doświadczenia wniosły do Polski właśnie banki zagraniczne. Wejście do bankowości kapitału zagranicznego ułatwiło polskim firmom prowadzenie interesów za granicą oraz dostęp do szeregu instrumentów finansowych.

Podatek bankowy jako  selektywna forma obciążenia finansowego wybranego sektora nie jest, wbrew wielu opiniom, niczym nowym ani grzesznym w gospodarce wolnorynkowej. W tym i w naszej. Nakładamy obciążania na wytwórców dóbr i usług lub ich odbiorców. Dzieje się to tam, gdzie firmy i/lub ich klienci są w lepszej kondycji finansowej na tle ogółu. Mamy więc podatek akcyzowy na wybrane grupy wyrobów. Opodatkowaliśmy też wydobycie surowców. Państwo dodatkowo (oprócz podatków!) pobiera dywidendę od spółek państwowych. Za korzystanie z usług finansowych państwo opodatkowało Polaków dziesięć lat temu (tzw. podatek Belki). Przykładów jest więcej. Sektor bankowy jako relatywnie „bogaty” też więc może być brany pod uwagę. Przypomnę, że i w UE przetoczyła się poważna dyskusja nad dodatkowym opodatkowaniem banków na rzecz tworzenia funduszy ratunkowych na wypadek kolejnych kryzysów.

Z propozycją PiS jest ten problem iż nie jest ona przemyślana i ma cel polityczny. Wg szacunków PiS, na finansowanie jej programu potrzeba 73 mld zł. 5 mld zł z sektora bankowego to niecałe 7% potrzebnej kwoty. Co ciekawe, PiS chce powrotu VAT do 22%, by … podobne pieniądze zebrać podatkiem bankowym. Grono podatników częściowo się tu pokrywa (w przypadku pod. bankowego będą to klienci banków). Co najmniej wątpliwy jest sposób naliczania podatku jak i jego pieniężny wymiar. Podatek od aktywów (najczęściej jest mowa o 0,4% wartości aktywów) będzie wartością dość stabilną (brak wahań) i powoli rosnąca, ponieważ aktywa sektora bankowego będą w dłuższym terminie powoli rosnąć. Bez względu więc na koniunkturę i zmienność wyniku finansowego, sektor będzie płacić praktycznie stałą stawkę. Pomysłodawcy zapominają, że wynik sektora nie zawsze był tak dobry jak obecnie. W 2009 i 2010 wynik finansowy sektora było o od 5 do 7 mld zł mniejszy od obecnego. Jeszcze gorzej było w I poł poprzedniej dekady. Obecnie, 5 mld stanowi trzecią część obecnego wyniku netto sektora. Biorąc pod uwagę poważniejsze wahania koniunktury oraz zapowiadany spadek wyniku netto sektora (lub stabilizację) w najbliższych latach, stały podatek od wartości aktywów może zabić przysłowiową kurę znoszącą złote jajka. Pomysłodawcy chyba zapomnieli, że sektor bankowy poniesie skutki wypłat dla klientów SKOKów (BFG będzie wymagał uzupełnienia). Wielką niewiadomą jest ratowanie tzw. frankowiczów. W zależności od pomysłodawców, koszt dla sektora to będzie od 9 do ponad 40 mld zł, rozłożony na najbliższe lata. Najgorszy wariant jest akurat autorstwa….polityków PiS (kłopoty z powodu SKOKów zresztą też). W takiej sytuacji podatek bankowy traci rację bytu.

Pomysłodawcy nie wzięli pod uwagę, że KNF może mieć inne pomysły na spożytkowanie wyniku finansowego sektora bankowego lub że każde dodatkowe opodatkowanie ogranicza możliwość zwiększania kapitałów, co poprawia skłonność do ryzyka kredytowego.

Jeżeli już podatek ma być od aktywów, to warto podyskutować od jakich. Ponadto można oprzeć podatek na pasywach. Podatek powinien w sposób zróżnicowany podchodzić do aktywów i być spójny w polityką KNF wobec banków.

Moim zdaniem wartość 5 mld zł. formalnie jest do „przełknięcia” przez sektor bankowy. Jest to jednak wartość maksymalna i powinniśmy do niej dochodzić przez kilka lat. Analiza zmian przychodów i kosztów w minionych latach wskazuje, że część (może nawet ponad połowa) podatku będzie przerzucona na klientów, co nie jest zapewne dla nikogo zaskoczeniem, w tym i dla pomysłodawców. Konstrukcja podatku jest zupełnie nieprzemyślana i nie konsultowana z przedstawicielami sektora oraz instytucjami nadzoru. Sprowadzenia obciążenia tylko do funkcji fiskalnej też może być postrzegane jako błąd. Wraz z rozwojem sektora finansowego, warto pomyśleć o zwiększaniu funduszy na wypadek skutków kryzysów w tym sektorze (np. pomysły jakie pojawiały się w UE po kryzysie 2008/2009), by nie było potrzeby angażowania finansów publicznych do ratowania sektora bankowego lub jego klientów.

O wspólnej walucie euro politycznie i patetycznie.

marek_zelinski

Wybory prezydenckie oraz parlamentarne dość dobrze charakteryzują naszą dyskusję o euro. Zwolennicy starają się tematu nie poruszać, ponieważ jest niemodny i można na nim stracić. Przeciwnicy tymczasem, żerują na społecznej niewiedzy i sieją strach przed euro, który przekłada się na punkty politycznego poparcia. Głosy dezaprobaty wobec euro podnoszą się też powoli ze środowisk światłych poniekąd ekonomistów. Kilka dni temu w Gazecie Wyborczej Stefan Kawalec zasugerował, że euro (tzn. wspólna waluta) może rozsadzić Europę i że idea wspólnej waluty to błąd. Stefan Kawalec idzie dalej: ze wspólnej waluty należy się wycofać i pozostawić integrację na poziomie najwartościowszych osiągnieć UE (nie określił co to znaczy) i wspólnego rynku.

Moje poniższe rozważania świadomie pochodzą głównie ze świata polityki niż ekonomii, bo nawet na poziomie rozważań politycznych euro również można obronić. To świadomy eksperyment z mojej strony w polemice z przeciwnikami euro.

Opracowań dotyczących wpływu przyjęcia euro (czyli odejścia od własnej waluty) dostępnych jest mnóstwo. Dostęp jest niezwykle łatwy. Wystarczy wrzucić hasło w dowolną wyszukiwarkę. Uprzedzam, że nie jest to (opracowania o skutkach przyjęcia euro) lektura łatwa nawet dla ekonomistów. Dla nie-ekonomistów część tych opracowań jest mało zrozumiała. Od razu mówię, że z tych opracowań wyłania się jednak brutalna prawda: to czy przyjęcie euro okaże się pomyślne dla danego kraju, zależy głównie od politycznych i gospodarczych decydentów i elastyczności gospodarki. Przyjęcie wspólnej waluty wymaga zmiany zasad kontroli i reagowania na procesy dziejące się w gospodarce. Euro nie jest samo z sobie źródłem bogactwa narodów je przyjmujących. Jest tylko sposobem ułatwiania współpracy krajów, które euro przyjęły.

Przyjęcie euro to na pewno ekonomiczne wyzwanie. Warto jednak pokazać, że na tle innych makroekonomicznych wyzwań jakie podejmowaliśmy w ciągu ostatnich dwudziestu kilku lat, przyjęcie euro bynajmniej największym wyzwaniem nie jest. Przestawienie gospodarki z gospodarki socjalistycznej  na wolnorynkową na początku lat 90-tych oraz wejście do UE kilkanaście lat później, skalą wyzwania i ryzyka społeczno-gospodarczego przerastały ryzyka wynikające z przyjęcia euro. Jak widać udało się. Mało kto sobie uświadamia jakich zmian w gospodarce wymagało również przejście na płynny kurs walutowy na początku ubiegłej dekady. A jednak też się udało.

Może warto dzisiaj przypomnieć, że nasze obawy często wynikają z niewiedzy wykorzystywanej przez media oraz polityków, którzy z tej niewiedzy żyją. Wstyd powiedzieć, ale przed referendum ws. wejścia do UE byli wśród nas sceptycy.  Sam wynik referendum powodem do dumy bynajmniej nie jest. Przypomnę, że politycy w obawie o wynik wymyślili, że referendum ma trwać dwa dni. Na referendum pojawiło się aż lub tylko 59% uprawnionych. Z tego grona za wejściem było 77%. Inaczej mówiąc, 45% uprawnionych do głosowania było za wejściem do UE. Pozostała część była przeciw lub nie miała ochoty pojawić się na referendum. Dzisiaj nikt kto zna korzyści polityczne i gospodarcze z wejścia do UE nie ma najmniejszych wątpliwości, że wejście do UE było absolutnie słuszną decyzją.

Nieszczęście w dyskusji o euro polega na tym, że przyjęcie wspólnej waluty jest traktowane jak utrata narodowej niezależności. W pewnym stopniu jest to prawda. Jak sądzą, jest to taka cząstka niezależności, którą można utracić. Po prostu cały projekt jakim jest UE, polega na rezygnacji z części niezależności politycznej i gospodarczej na rzecz wspólnych korzyści. Tak naprawdę żaden kraj nie jest obecnie całkowicie niezależny w dosłownym tego słowa znaczeniu. Kraje wchodzą z wielu powodów w wojskowe, polityczne i gospodarcze koalicje oraz porozumienia czy umowy. Czasami zmusza je do tego niekorzystne położenie geopolityczne czy uzależnienie gospodarcze (np. surowcowe). Sztukę nie jest bycie całkowicie niezależnym, ale sztukę jest wejść w koalicje których bilans jest ewidentnie korzystny.  

Samo euro jest tylko etapem w budowaniu jednolitego rynku i ułatwieniem w jego funkcjonowaniu. Skoro zdecydowaliśmy się w UE na przyjęcie wspólnej polityki rolnej oraz przepływ towarów i usług, to samo euro jest po prostu naturalną konsekwencją przyjętych zmian. By uniknąć makroekonomicznych rozważań, zaproponuje takie ćwiczenie: proszę sobie wyobrazić funkcjonowanie w Polsce gdyby każde województwo miało odrębną walutę. Nawet urlopowy wyjazd nad morze wiązałby się z ryzykiem walutowym. Kilka województw ewidentnie by a tym straciło.

Propozycja S.Kawalca by zatrzymać integrację UE na poziomie wspólnego rynku rodzi spore ryzyka. Już obecnie niemal każdy fragment polityki UE jest krytykowany przez jakiś kraj lub grupę krajów. S.Kawalec nie jest zwolennikiem wspólnej waluty. Inni zaś protestują z powodu przyjętej polityki rolnej lub międzynarodowej. Można nie akceptować wspólnej waluty, ale ktoś inny może nie akceptować rozwiązań przyjętych na przykład dla rynku mleka. Tak można kwestionować wszystko, tylko dlatego że jakaś grupa krajów jest przeciwna takiemu czy innemu rozwiązaniu. Na ogół kwestionowanie takiego czy innego fragmentu polityki gospodarczej UE wynika z uporu danego kraju, który w bardzo partykularny sposób podchodzi do swojego uczestnictwa w UE. Polska na to schorzenie też cierpi.

Traktowanie UE  tylko przez pryzmat wspólnego rynku grozi jej rozpadem w dłuższym terminie lub poważnym ograniczeniem w rozumieniu liczby tworzących UE krajów. Wspólna waluta to sposób na ekonomiczną ale i polityczną integrację w globalizującym się świecie. Argument, że Polska nie miałaby wielkiego znaczenia w grupie krajów euro jest niepoważny, bo funkcjonując poza strefą euro będzie znaczyła jeszcze mniej. Warto moim zdaniem ten projekt współtworzyć niż czekać aż się rozpadnie. Warto więc przyjąć wspólną walutę nie tylko jako naturalną konsekwencję integracji ekonomicznej, ale wyzwanie polityczne, którego celem jest zabezpieczeniem przed rozpadem UE z byle powodu, na przykład w postaci działań dezintegracyjnych jakiejś grupy krajów.

Tak naprawdę z politycznego punktu widzenia dywagacje o przyjęciu euro mogą stać się wkrótce bezprzedmiotowe lub już się takimi stają.  Już obecnie część krajów strefy euro proponuje dalszą integrację. Coś na kształt unii w unii. Nasze sprzeciwy na powstawanie takiej unii w unii będą raczej mało skuteczne. Inna rzecz, że z politycznego i gospodarczego punktu widzenia, punkt ciężkości UE już jest po stronie państw strefy euro.

Argument że wprowadzenie euro w UE i być może kiedyś w Polsce, to decyzja polityczna, trudno uznać za udany. Po prostu każda unia walutowa oraz przyjęcie innej waluty poprzedzone jest polityczną decyzją, bo inaczej po prostu się nie da. Oczekiwanie aż stanie się to wskutek obiektywnych procesów rynkowych jest – jak sądzę – dość naiwne. No bo i jakich?

Często wspomina się, że już wiele wcześniejszych unii gospodarczych czy walutowych (w tym w Europie) nie przetrwało próby czasu lub nie doczekały się realizacji. To żaden argument. Biorąc pod uwagę czego doświadczyła Europa w ciągu ostatnich stu lat, można raczej dojść do wniosku iż szkoda że politykom zabrakło determinacji w realizacji projektów. Wiem, że jestem w tym momencie dość patetyczny, ale moje zainteresowania historią mimowolnie prowadzą do refleksji, że na budowanie wspólnych obszarów polityczno-ekonomicznych patrzę inaczej. Kiedy się już tak czyta o kolejnej bezsensownej wojnie czy politycznym lub gospodarczym konflikcie, refleksja iż współpraca i integracja polityczno-gospodarcza jest po prostu rozsądniejsza wydaje się oczywista.

Nie wiem jak potoczą się losy UE i strefy euro. Można czekać, aż się rozpadnie pod ciężarem wewnętrznych sporów lub funkcjonować na jej obrzeżach. Można też próbować ten epokowy projekt współtworzyć. Ta ostatnia propozycja wydaje mi się najrozsądniejsza.

Nie jestem zwolennikiem wejścia do strefy euro za wszelką cenę i jak najszybciej. Czułbym się bardziej komfortowo, gdyby decyzja o przyjęciu euro miała wsparcie społeczne i polityczne i przy akceptowanym politycznie i społecznie bilansie korzyści i ryzyk. Warto ludziom tłumaczyć czym jest i ma być UE i strefa euro.  

Platformy pomysł na kredyty we frankach

marek_zelinski

Kolejnym podmiotem, który podjął temat kredytów we frankach jest Platforma Obywatelska. Przedstawiona kilka dni temu propozycja nie jest rozwiązaniem idealnym, ale wydaje się być wartym rozważenia kompromisem w obecnych warunkach. Projekt PO stara się ograniczyć zakres pomocy, liczbę gosp. domowych (dalej: osób) dla których jest przeznaczony, czas trwania i kwotę obciążeń jakie poniosą banki i zainteresowani programem.  To spora zaleta pomysłu PO.  Z tego też względu, pomysł PO trudno nazwać populistycznym.

PO w projekcie ustawy ogranicza pomoc do osób zamieszkujących lokal. Metraż nie większy niż 75 mkw dla mieszkań i 100 dla domów. Kryterium powierzchni  nie dotyczy rodzin wielodzietnych. Do tego w okresie obowiązywanie programu (2020 r.) ustalono min próg LTV dla zainteresowanych. Próg będzie obniżany z 120 proc. w pierwszym roku programu do 80 proc. w ostatnim. Tym ostatnim warunkiem PO ustanawia kolejność w kolejce, ale i zapewnia rozłożenie w czasie kosztów programu dla sektora bankowego. Wg szacunków PO upoważnionych do skorzystania z programu byłoby ok. 12 % zadłużonych, co ma odpowiadać 21% wartości portfela frankowego.

Czy ograniczenie j.w. beneficjentów program jest uczciwe? Cóż, niezupełnie. PO kieruje ustawę do osób zamieszkującym mieszkanie i obarczonych największym ryzykiem. Osoby, które nabywały mieszkanie w celu wynajmu, są tu ewidentnie poszkodowane, mimo iż wzrost CHFa dotknął jest tak samo jak inne. To tylko jeden z wielu przykładów. Do określenia beneficjentów ustawy, użyto parametrów już znanych i łatwo definiowalnych. Ustawa PO nie służy wymierzaniu sprawiedliwości dziejowej, ale jest próbą rozwiązania najbardziej palących problemów w obecnych okolicznościach.

Pomysł PO nie otwiera dyskusji jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych (to ustawa jednorazowego użytku) . Być może potrzebujemy na to więcej czasu i – szczególnie! – po wyborach. Problem tzw. frankowiczów pokazał brak rozwiązań dla osób które wpadły w finansowe tarapaty częściowo nie z własnej winy. Można dyskutować czy problem ten powinna obejmować ustawa o upadłości konsumenckiej czy jakiś nowy twór prawny, który przybliży nas do odpowiedzi kto i w jakim stopniu powinien dzielić się ryzykiem m.in. w sytuacjach takich jak kredyty frankowe. W mediach przewinęło się kilka ciekawych propozycji.

Zaletą pomysłu PO jest względnie dokładne (przy stabilizacji obecnych warunków rynkowych) określenie maks. kosztów programu i czasu jego trwania. Wg szacunków PO, sektor bankowy może stracić (ponieść koszty) do 9,5 mld zł. Biorąc pod uwagę wynik finansowy sektora i rozłożenia kosztów w czasie, wydaje się że sektor bankowy powinien dać sobie radę ze skutkami ustawy.

Koszty pomysłu PO zasadniczo rozłożą się na banki i osoby zainteresowane. Oczywiście można przyjąć, że banki będą próbowały częściowo przenieść je na swoich klientów, ale tak zachowuje się każdy sektor gospodarki i przedsiębiorca. Skutki dla państwa będą relatywnie małe,  głównie w postaci nieco mniejszego podatku dochodowego.

PO w swoim pomyśle na pomoc frankowiczom wykorzystała ideę odniesienie do zadłużenia w pln. Przypomnę, że A.Duda, R.Petru i ZBP sugerowali udzielenie wsparcia i jego skali w odniesieniu m.in. do kursu walutowego. Nie będę się do tego odnosił, bo w każdym z przypadków kurs pełnił odmienną rolę w algorytmie pomocy. Wg PO aktualny poziom zadłużenia w chf przeliczamy na pln i przyrównujemy do hipotetycznego kredytu wziętego w pln (w tym samym czasie i wg tej samej wartości). Nadwyżkę zadłużenia w chf nad zadłużeniem w pln dzielimy na pół. Jedną połowę bank umarza (czyli ¼ zadłużenia), a drugą połowę w postaci kredytu w pln opiera na stopie referencyjnej NBP (wartość nieco niższa od stawki wibor 3M). Pozostała część zamieniana jest na kredyt w pln wg parametrów kredytu hipotetycznego (j.w.). W ten sposób, aktualne zadłużenie w chf zamieniamy na pln i nadwyżką dawnego kredytu w chf nad kredytem w pln, dzielimy się z bankiem po połowie.

Przykład. Przy kredycie wziętym w chf latem 2008 r (129 tys. chf na 25 lat), kapitał do spłaty wyrażony w pln wynosi obecnie prawie 392 tys. zł. Kredyt wtedy wzięty w pln miałby obecnie kapitał do spłaty ok. 207 tys. zł. Różnica to 184 tys. pln. Połowę z tego bank umarza, a pozostałe 92 tys. udziela w kredycie opartym na st.referencyjnej NBP i w pln. Natomiast 207 tys. zamienia się w „normalny” kredyt złotowy, jakby by był zaciągnięty( w tym przypadku) w lecie 2008 r. W tym akurat przykładzie zadłużenie redukowane jest niemal o ¼.  Kolejną korzyścią jest, w tym przypadku, mniejsza o ponad 100 pln rata kapitałowo-odsetkowa.

Korzyścią dla kredytobiorcy jest częściowa redukcja zadłużenia i pozbycie się ryzyka kursowego. Podział skutków wzrostu kursu chf „po połowie” między klientem i bankiem uważam za uczciwe postawienie sprawy (przy dalszym wzroście kursu chf już niekoniecznie). Podobnie oceniam pomysł odniesienia się do kredytu wziętego w pln.

Skorzystanie z programu oferowanego przez PO nie jest obowiązkowe, podobnie zresztą jak w innych propozycjach. Wbrew pozorom, nie oczekiwałbym masowego zainteresowania propozycją przewalutowania. Część osób może się zdecydować na oczekiwanie spadku kursy chf w kolejnych latach.

Jak już wspomniałem, pomysł PO jest dość ciekawy. Wydaje się niezłym wyważeniem wszystkim za i przeciw oraz ryzyk jakie dotykają gospodarstwa domowe, banki i państwo. Z całą pewnością nie jest to pomysł populistyczny biorąc pod uwagę zakres działania i podział konsekwencji wzrostu zadłużenia wyrażonego w pln. Teoretycznie projekt PO zadziała w przypadku dalszego wzrostu kursu chf, ale wydaje się iż celem projektu ustawy PO nie jest było szykowanie ścieżki awaryjnej na ewentualność przebicia poziomów 5, 6 i dalej przez chf.

Tak naprawdę chyba nie warto dalej prowadzić rozważań nad pomysłem PO, z tej prostej przyczyny że obecny parlament nie zdąży go przeprocesować. Ponadto, jak sądzę, frankowicze czekają na pomysł A.Dudy (lub PiS), który w kampanii prezydenckiej przebił wszystkich hojnością (m.in. przewalutowanie po kursie wejściowym). 

Jak PiS znalazł pieniądze na realizację programu.

marek_zelinski

Jak tylko w ubiegłym roku media obiegł materiał PwC o luce podatkowej, wiedziałem że w nadchodzących wyborach w 2015 r. któraś z partii wykorzysta ten materiał. Nie trudno było przewidzieć, że nie będzie to żadna z partii wchodzących w skład koalicji rządzącej. No bo w końcu im  szacowana luka podatkowa większa, tym formalnie większy wstyd dla rządzących. Formalnie, bo w rzeczywistości zachęcałbym do ostrożności w wystawianiu prostych ocen.

Już w kampanii prezydenckiej, kandydat PiS bił rekordy obietnic finansowych dla wyborców. Obiecanki wybranego ostatecznie prezydenta były tak duże, że w mediach coraz częściej pytano o źródła finansowania wyborczych obietnic. W kolejnej kampanii wyborczej, PiS nie mógł sobie pozwolić na taki rozdźwięk między wartością obietnic a możliwymi do pozyskania źródłami finansowania. Możliwości były dwie: ograniczyć wyborcze obietnice lub wskazać niewykorzystane do tej pory przez nikogo źródła finansowania. PiS postawił na drugi wariant. W mijający weekend przyszła premier B.Szydło zarysowała źródła finansowania wyborczych propozycji. Głównym źródłem finansowania wyborczych obietnic ma być …uszczelnienie systemu podatkowego, co ma dać kwotę 52 mld zł rocznie. (!). Tuż obok leżała taka kasa do wzięcia i rząd PO-PSL się po nią nie pochylił? Całość luki podatkowej politycy PiS potrafią szacować nawet na 70 mld zł.

Luka podatkowa to różnica pomiędzy teoretycznie możliwymi wpływami podatkowymi a faktycznymi. Wpływy teoretycznie możliwe opierają się na szacunkach i porównaniach. Faktycznie dane z wiarygodnych instytucji zajmujących się analizą podatków, szacunki oraz porównania z innymi krajami wskazują, że teoretycznie luka podatkowa może wynosić kilkadziesiąt mld zł. W tej kwocie dominującą część stanowi luka w VAT szacowana obecnie na nieco ponad 40 mld zł. Luka ta rosła w ostatnich latach, ale w końcu jesteśmy świadkami odwracania procesu. Wg PwC, lukę podatkową można w VAT można by ograniczyć nawet o 30 mld zł, co wydaje mi się rachunkiem zbyt optymistycznym. Ale politykom PiS ta kwota wydała się kusząca.

Luka podatkowa to zjawisko powiązane z szarą strefą. Na szarą strefę składają się nie tylko przestępcy działający na wielką skalę, ale ..i my sami. Tolerujemy lub sami proponujemy – szczególnie w usługach i budownictwie – płatności bez VAT. Nie reagujemy gdy przedsiębiorca zobowiązany do wydania rachunku (i z kasą fiskalną na ladzie) przyjmuje płatność bez nabijania jej na kasę.

Musimy pamiętać, że wykazywana luka częściowo jest iluzoryczna w rozumieniu podatków możliwych do pozyskania. Wielu podatników podejmuje się naruszenia prawa podatkowego  dlatego, że tylko w ten sposób jest w stanie osiągnąć marże jaka ich zadowala. Po prostu działalność zgodna z prawem (i poprawnie opodatkowana) kompletnie ich nie interesuje.

Mylne moim zdaniem jest, często spotykane w mediach i powtarzane przez polityków PiS, bezrefleksyjne odnoszenie obecnej luki podatkowej do okresu 2005-2008. Mam tu na myśli metodę opierającą się na prostym odniesieniu  podatków do PKB. W tamtym czasie odnotowywaliśmy wyjątkowo korzystną koniunkturę gospodarczą.

Skala luki podatkowej jest w pewnym stopniu powiązana ze skutecznością aparatu skarbowego i skłonności obywateli do płacenia podatków. Nie wiem jak PiS chce zwiększyć skuteczność poboru podatków by zmniejszyć lukę o 2/3 . Na razie żaden z nich nie ujawnił pomysłów jak to zrobić. Musiałoby za tym iść nasilenie kontroli i zaostrzenie przepisów. Nie wykluczam wzrostu liczby pracowników aparatu skarbowego. W Polsce wykreowana medialnie niechęć do aparatu skarbowego jest tak silna, że już wyobrażam sobie medialną awanturę i spadek popularności PiS po zapowiedzenia wzrostu aktywności aparatu skarbowego.

Tenże sam PiS wmawia ludziom, że płacimy zbyt duże podatki. Tak radykalne zmniejszenie luki podatkowej (wg zapowiedzi PiS) będzie wymagało m.in. ostrego wkroczenia w drobne usługi by ograniczyć skalę zjawiska „bez VATu”. Wielu z nas odczuje w takim razie wzrost cen usług. Ciekawy jestem jak politycy PiS wytłumaczą to Polakom.

Z luką podatkową związana jest m.in. wydajność podatkowa. Ta, w przypadku VAT faktycznie nieco się pogorszyła i generalnie nie jest zbyt imponująca w Polsce. Wprawdzie politycy PiS co i rusz wspominają o podniesieniu podstawowej stawki VAT przez obecną koalicję rządową do 23%, ale nie wspominają, że stawka efektywna VAT jest kilka pkt. proc. niższa. To jeden z wielu powodów, ocenianej jako słaba, wydajności podatku VAT.

Nie ma się co przesadnie rozwodzić nad pomysłem PiS na tak radyklane zwiększenie wpływów podatkowych, a dokładniej mówiąc: na zmniejszeniu luki podatkowej. To kompletnie nierealne liczby przytoczone przez PiS tylko dlatego że trudno weryfikowalne przez przeciętnego Polaka.

Jeżeli w ciągu kilku najbliższych lat uda się zmniejszyć lukę podatkową o 1/3, to będzie można uważać to za sukces. Teoretycznie jest to możliwe. Niestety nawet taka poprawa ściągalności podatków nijak się ma do zapowiedzi PiS.

Beata Szydło, euro i Grecja.

marek_zelinski

No, wiedzą to się pani Szydło nie popisała. A i o szacunku (tzn. braku) do własnych wyborców można by podyskutować.

Kandydatka na stanowisko premiera w nowym rządzie, Beata Szydło, zwróciła się właśnie do premier Kopacz i polityków PO mnie więcej takimi słowami: apelują do premier Ewy Kopacz, aby Platforma wycofała się z pomysłu wprowadzenia w Polsce euro.

Wygląda na to, że straszenie euro zostało ocenione przez PiS jako efektywne narzędzie pozyskiwania elektoratu. W związku z tym, przyszła premier Beata Szydło postanowiło postraszyć Polaków walutą euro i wrzucić temat do medialnej dyskusji. Podobnie jak A.Duda.

Z politycznego punktu widzenia zabieg z medialną wrzutką o euro jest kuszący. Można coś pokrytykować i ludzi postraszyć. Można pokazać jak bardzo B.Szydło i PiS bronią Polaków przed złem. Chwyt medialny o tyle prosty, że PO i premier Kopacz unikają poruszania tematu przyjęcia euro w mediach z dwóch powodów. Pierwszy, bo o euro i UE modnie jest mówić w sposób niekorzystny. Po drugie, PO nie porusza tematu euro dlatego, że z kilku względów Polska nie będzie zainteresowana wejściem do strefy euro. Nie ma więc sensu o euro w kampanii dyskutować.

Apel jest zabawny, bo politycy PO od dłuższego czasu informują przy wielu okazjach, że temat wejścia do strefy euro w średnim terminie nie będzie podnoszony. Nie wiadomo więc z czym lub kim B.Szydło polemizuje i z kim walczy.

Ciekawe zdanie wypowiedział prezydent Komorowski w tej sprawie w ubiegłym roku. Wg ówczesnej wypowiedzi prezydenta, do tematu euro można będzie podejść dopiero po wyborach jesiennych i okrzepnięciu sceny politycznej. Niewątpliwie zachęcał do dyskusji, ale z jego wypowiedzi wynikało, że to nowa koalicja rządząca podejmie decyzję, rozpoczynać proces przyjmowania euro czy nie.

Jeżeli to PiS wygra wybory i utworzy koalicję, czego B.Szydło jest pewna, to problemu z wprowadzaniem euro i dyskusji po prostu nie ma i nie będzie. Prognozowany układ sceny politycznej po wyborach w zasadzie zamyka dyskusję polityczną (a co za tym idzie i decyzje) o euro na kilka lat.

Jednak to co najbardziej dziwi u przyszłej premier, to ewidentne mówienie nieprawdy o przyczynie greckiego kryzysu. Twierdzenie, że kłopoty Grecji wynikają z przyjęcia euro to zwykłe oszukiwanie ludzi i demonstracja ekonomicznej niekompetencji. Przyczyną kłopotów Grecji jest finansowa nonszalancja polityków rządzących Grecją w okresie kilkunastu lat i społeczna akceptacja tegoż, żeby nie powiedzieć że wręcz zachęcanie polityków. Mogę mieć tylko nadzieję, że media zmuszą B.Szydło do wytłumaczenia się z tej wypowiedzi.

Niestety po raz kolejny polska prawica dała potwierdzenie kompletnego braku pomysłu na to co się dzieje w kręgu państw strefy euro.  Przypomnę, że niektóre państwa strefy euro coraz odważniej mówią o odrębnej polityce i zasadach współdziałania w swoim gronie. To coś na kształt unii w unii. Być może na naszych oczach powstaje klub państw zainteresowanych integracją polityki w kilku obszarach, w tym i gospodarczym. I trudno się dziwić, ponieważ wraz ze wzrostem liczny krajów UE i zróżnicowaniem ich polityk i interesów, funkcjonowanie UE staje się coraz trudniejsze. Naturalnym wyjściem jest więc tworzenie kręgu państw decydujących się na dalszą integrację i pozostałych członków UE, którym odpowiada mniej lub bardziej luźniejszy związek z UE.

Na tym tle deklarowanie w kampaniach wyborczych polityków PiS, że Polska będzie miała silniejszy wpływ na politykę UE i że będzie czerpała z tego większe korzyści, brzmi dość zabawnie i dziwnie. Utrzymywanie się poza strefa euro, przy postępującej tam integracji, będzie rodziło ryzyko utrzymywania Polski na politycznych i ekonomicznych peryferiach UE.

Zresztą w kwestii tzw. unii w unii, stanowisko E.Kopacz też jest niejasne czy wręcz dziwne. Premier polskiego rządu deklaruje ich Polska się na to nie zgodzi (integracja państw strefy euro). Otóż obawiam się, że nikt Polski nie będzie pytał o zdanie, ponieważ wcale nie musi to naruszać zasad i przepisów regulujących funkcjonowanie UE. 

W referendum o emeryturach? Polityczne tchórzostwo.

marek_zelinski

Pomysł Beaty Szydło by we wrześniowym referendum dodatkowo zapytać czy Polacy chcą skrócenia wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn to przejaw politycznego tchórzostwa i nieczysta gra z wyborcami. Przypomnę, że Beata Szydło rozpoczęła kampanię parlamentarną w imieniu PiS. I w imieniu tej partii ma pełnić funkcję premiera po ewentualnym jesiennym zwycięstwie. Być może faktycznie tym premierem będzie, biorąc pod uwagę notowania PiS i jednej z partii, które postrzegana jest jako koalicjant.

Przypomnę kilka faktów. Można rząd PO-PSL lubić lub nie, ale trzeba przyznać że odważnie podszedł do reform emerytalnych. Celem reform było ratowanie finansów publicznych przed zapaścią m.in. z powodu niebilansowania się FUS teraz i perspektywy powiększania deficytu finansów publicznych z powodu narastającej dziury w systemie emerytalnym. Jedną z trudniejszych społecznych decyzji było wydłużenie wieku przejścia na emeryturę do 67 lat. Dla obywateli oznacza to szukanie sposobów na utrzymanie się na rynku pracy do wieku gdy wielu z nas zaczyna mieć problemy zdrowotne.

Efektem zmian emerytalnych nie jest wbrew pozorom zbilansowanie wpływów i wypływów emerytalnych, ale zapanowanie nad grożącym nam potężnym problemem w kolejnych latach, czyli narastaniu deficytu finansów publicznych. Deficyt FUS nominalnie będzie rósł, ale w relacji do PKB zostanie w ciągu kilku lat opanowany (prawdopodobnie tylko przejściowo) na poziomie 2,6% PKB.  Dalsza przyszłość niestety niekoniecznie rysuje się optymistycznie.

Cześć społeczeństwa odebrało wydłużenie wieku niemal jako draństwo. Polecam jednak każdemu usiąść przed komputerem i policzyć sobie dla kilku wariantów wynagrodzeń i długości czasu pracy jak narasta kapitał i na jakie świadczenie wystarczy po przejściu na emeryturę. Gwarantuję, że po przeprowadzeniu takich symulacji, z większym dystansem człowiek patrzy (i słucha) populistycznych polityków, którzy obiecują krótszy czas pracy i….nic przy tym dalej nie mówią oraz głuchną na pytania co bardziej wnikliwych dziennikarzy.

Temat skrócenia czasu pracy uprawniającego do emerytury konsekwentnie ciągnie Beata Szydło. Tym razem zaproponowała bardzo populistyczne zagranie: zapytanie Polaków w referendum o obniżenie wieku przejścia na emeryturę. W pytaniu miałyby być wskazane poziomy 65 lat dla mężczyzn i 60 dla kobiet. Moim zdaniem to zwykłe polityczne tchórzostwo i populizm. Polityk to osoba, która powinna dostrzegać bieżące i przyszłe problemy ekonomiczne i podejmować trudne decyzje nawet wbrew woli społeczeństwa. Zaproponowane wyżej ćwiczenie w excelu nie pozostawia złudzeń, co do słuszności obranej drogi. Nie zamyka to wcale dyskusji nad modyfikacją niektórych zapisów, ale z góry wiadomo, że będą one mogły dotyczyć bardzo ograniczonej grupy przyszłych emerytów i będą się wiązać z dość niskimi emeryturami.

By takie pytanie w referendum było uczciwie postawione, musiałoby by być uzupełnione o wskazanie (wybór wariantów) finansowania populistycznych pomysłów pani Szydło. Zresztą trudno powiedzieć byśmy mieli jakieś poważne warianty takiego finansowania do wyboru. Niestety ani prezydent elekt, ani pani Szydło, nie chcą na ten temat dyskutować.

Pomysł z referendalnym pytaniem to już igranie z wystawieniem na szwank wizerunku Polski. Jest w tym albo polityczna głupota, albo zamierzone manipulowanie elektoratem w celu wygrania jesiennych wyborów. W tym ostatnim przypadku chodzi o świadome niedopowiedzenia i utrzymywanie emerytalnych propozycji na niezwykle wysokim poziomie ogólności. Tylko, że tak czy tak, jest to brutalne wykorzystywanie niewiedzy własnego elektoratu.

Sympatykom emerytalnych pomysłów pani Szydło zalecałbym dokładnie wsłuchanie się w jej słowa (oraz w tłumaczenia pozostałych polityków PiS). W wyborach prezydenckich i późniejszych wywiadach, szczegółowe rozwiązania dot. obniżenia wieku świadomie nie były podawane. Dopiero czasami skutecznie przyciśnięci przez media politycy PiS zdawali się potwierdzać (i Beata Szydło też!), że wiek może i będzie formalnie obniżony, ale zasady wyliczenia emerytury (korzystanie ze zgromadzonego kapitału) i warunki przejścia na nią będą po prostu nieopłacalne dla dominującej części przyszłych emerytów. Zresztą zalecane ćwiczenie w excelu doskonale wyjaśnia dlaczego

Elektorat P.Kukiza powinien wymusić na nim zaprezentowanie ekonomicznych poglądów i programu.

marek_zelinski

W ostatnich dniach media obiegła informacja, że P.Kukiz konsultuje (czy jak tam zwał) swój program z Centrum im. Adama Smitha (dalej CAS). Wstrzymywałem się z poruszeniem tematu, bo brakowało mi potwierdzenia ze strony samego P.Kukiza. Jednoznacznego potwierdzenia nadal nie ma, ale P.Kukiz i osoby z nim związane zdają się potwierdzać współpracę z CAS. CAS również współpracy się nie wypiera. Sytuacja jest zabawna. Tak jakby CAS i P.Kukiz próbowali utrzymać w tajemnicy przed opinią publiczną swoją współpracę. Nikt nie chce potwierdzić, nikt nie chce zaprzeczyć. Zabawna sytuacja, biorąc pod uwagę , że dotyczy polityka którego ugrupowanie zyskuje niemal 20% w sondażach i 21% głosujących w I turze niedawnych wyborów prezydenckich wskazało P.Kukiza.

Sukces jaki odniósł kandydat tzw. „antysystemowy” wywołał szereg pytań o poglądy ekonomiczne P.Kukiza. Jakby nie było, główna twarz społecznego buntu i być może koalicjant w przyszłym rządzie, zmierzy się wcześniej czy później z mnóstwem społecznych i makroeknomicznych wyzwań. Żeby było zabawniej, najwyraźniej jego zwolennikom kompletnie nie przeszkadza brak programu i poglądów. Albo więc zaakceptują wszystko co powie, albo – w co bardziej wierzę – wyborcy P.Kukiza przypisują mu pewne poglądy, w czym mogą się bardzo rozczarować.

Jest problem z określeniem poglądów ekonomicznych P.Kukiza i wiedzy w tym zakresie. W minionych latach, kiedy budował polityczną pozycję, uczestniczył w wielu inicjatywach. Wypowiadał szereg sądów i myśli. Próba sklecenia z tego jakiegoś obrazu, tzn. katalogu poglądów, kończy się porażką. Były (są?) to poglądy od lewicowych, w tym populistycznych, bo skrajnie liberalne. Brak zaprzeczenia odnośnie konsultacji (przygotowania?) przez CAS programu ekonomicznego przez obydwie strony, zdaje się potwierdzać iż P.Kukiz szuka natchnienia w ekonomii. Osobiście twierdzę, że Paweł Kukiz nie ma skonkretyzowanych ekonomicznych poglądów. Niezwykle wysokie wskazania sondażowe i miejsce na podium po I turze majowych wyborów, wywołały u P.Kukiza panikę i konieczność stworzenia naprędce programu ekonomicznego i wypracowania poglądów. Problem jest chyba dość poważny, bo P.Kukiz na tematy ekonomicznie dyskusji podejmować na ogół nie chce.

Obawiam się, że przez swych sympatyków P.Kukiz postrzegany jest jako kandydat ekonomicznie lewicowy. Ma być ZMIANA. Elektoratowi buntu młodego pokolenia bardzo się to spodobało, bo otrzymał nadzieję (tzn. tak to odebrał) na pracę, karierę, kredyt na mieszkanie itd. No bo jak zmiana, to tylko na lepsze.

Tymczasem P.Kukiz zdaje się być zainteresowany programem CAS, który znany jest z bardzo liberalnych poglądów na podatki, składki ubezpieczeniowe itd. Sympatykiem poglądów prezentowanych przez CAS nie jestem, ale tez nie potępiam ich wszystkich w czambuł. Obawiam się jednak, że gdy do sympatyków P.Kukiza dojdzie jakie poglądy prezentuje CAS, popularność P.Kukiza może mocno spaść. Być może część młodych ludzi da się uwieść liberalnym poglądom CAS, bo dla nich niektóre z pomysłów CAS teoretycznie mogą się okazać skuteczne w znalezieniu pracy i pierwszych latach pracy zawodowej. Pozostańmy jednak przy określeniu „teoretycznie rzecz biorąc”.

Nie jest moim celem w bieżącym wpisie komentowanie poglądów ekonomicznych popularyzowanych przez CAS. Przyjmuje, ze czytelnicy sami się z nimi zapoznali. Proponuje na przykład dobrze wczytać się w problematykę podatkową.  Oczywiście jak ktoś ma ochotę, to mogę podyskutować. Być może będzie okazja niektóre kwestie poruszyć w kolejnych wpisach. Zobaczymy.

Bynajmniej ucieczka P.Kukiza od tematów ekonomicznych nie jest prywatnie dla mnie problemem. Istnieje jednak ryzyko, że niesiony falą olbrzymich oczekiwań społecznych do parlamentu, i być może koalicji rządowej, wejdzie polityk, który nie zdążył sobie wypracować ekonomicznych poglądów i nie ma większego pojęcia o ekonomicznych i społecznych problemach kraju. Sympatykom P.Kukiza pewnie to nie będzie przeszkadzać. Jednak tak jak go gwałtownie pokochali, mogą się równie szybko odkochać. Tylko że wtedy zostaniemy w parlamencie z ugrupowaniem będącym być może czymś więcej niż języczek u wagi, które będzie mieszaniną kontestacji i populistycznych ekonomicznych poglądów z gatunku ‘Od Sasa do Lasa’.

Zaryzykuje teorię, że docelowo P.Kukiz nie oprze swojej politycznej pozycji na teoriach popularyzowanych przez CAS. Są zbyt liberalne jak na oczekiwania polskiego społeczeństwa. Podejrzewam, że klimaty ‘populistyczne’ w zakresie ekonomicznym, będą przeważać zarówno w kampanii wyborczej jak i w późniejszym funkcjonowaniu w polityce P.Kukiza.

GUS policzył firmy. Małe i duże.

marek_zelinski

2015_06_24_liczba_podmiotw

Całkiem niedawno GUS podał rezultaty zliczania firm wg ich wielkości. Podstawowym parametrem podziału była liczba zatrudnionych. Formalnie GUS w opracowaniu skupił się na małych i średnich podmiotach, ale łatwo można z podanych liczb wyprowadzić dane dla podmiotów największych. W efekcie otrzymujemy garść ciekawych danych o podmiotach niefinansowych w podziale na: małe firmy (do 9 osób), 10-49 osób, 50-249 osób i największe, czyli 250 i więcej osób. Nazwę je odpowiednio: 9, 10-49, 50-249 i 250+.

Nie ma sensu szukać odpowiedzi na pytanie która grupa podmiotów jest najważniejsza dla gospodarki. Po prostu każda z nich, a skrajne w szczególności, mają różne role do wypełnienia w gospodarce wolnorynkowej. Jedna z refleksji jaka narzuca się po analizie materiału to ogromne zróżnicowanie, co powoduje iż niektóre z grup podmiotów oraz zatrudnionych w nich pracowników wymagają różnych bodźców ekonomicznych. To jeden w wielu powodów dla których nie jestem jakimś ortodoksyjnym zwolennikiem takich samych warunków prowadzenia działalności gospodarczej dla podmiotów gospodarczych.

Liczba przedsiębiorstw jest szacowana przez GUS na 1,77 mln w 2013 r. Dane wydają się nieco nieświeże, ale statystyka i badania najmniejszych podmiotów powodują, że dane za 2014 będą opublikowane dopiero wczesną jesienią. Aż 96% podmiotów to te najmniejsze z zatrudnieniem do 9 osób. Średnie zatrudnienie to 2 osoby i taka wartość utrzymuje się w okresie prezentowanym przez GUS (2009-13).

Nie jestem zwolennikiem twierdzenia iż to ta grupa podmiotów jest najistotniejsza w gospodarce, co zdają się powtarzać przedstawiciele organizacji zrzeszających małych przedsiębiorców. Podmioty najmniejsze zrzeszają niezwykle szerokie spektrum działalności. Od usługowej i handlowej, po produkcyjną i turystyczną. Ta grupa podmiotów szczelnie wypełnia popyt na drobne usługi , daje szansę na samorealizację i możliwości pracy m.in. tym, którzy nie mogą jej znaleźć w większych podmiotach. Podmioty do 9 osób, zatrudniają łącznie ok. 38% zatrudnionych, przy udziale w przychodach 21% i nakładach na śr. trwałe już tylko 16%. Relatywnie mały udział w nakładach wynika głównie z faktu iż w firmach najmniejszych dominują usługi.

Na drugim końcu są podmioty z grupy 250+. Jest ich nieco ponad 3 tys. czyli 0,2% ogółem. Niemniej zatrudniają aż 30% pracowników przedsiębiorstw niefinansowych i odpowiadają za 44% przychodów ogółem. Podmioty 250+ to liderzy w nakładach inwestycyjnych. Na tą grupę przypada aż 51% nakładów. Wskaźniki nakładów w przeliczeniu na zatrudnionego czy relacja nakłady/przychody w tej grupie podmiotów są najkorzystniejsze. W tej grupie podmiotów, najsilniej reprezentowany też jest kapitał zagraniczny. Zanim więc zaczniemy znowu utyskiwać na zagraniczny kapitał (a zbliża się kampania wyborcza), to proponuję się dobrze zastanowić.

Do omówienia pozostały dwie środkowe grupy. W – pewnym uproszczeniu – podmioty 10-49 i 50-249 odpowiadają za 1/3 zatrudnienia, przychodów i nakładów na środki trwałe. Podmioty 50-249 pod względem wskaźników charakteryzujących nakłady inwestycyjne, najbardziej przypominają podmioty z grupy 250+. Daleko mniejszy jest udział kapitału zagranicznego w porównaniu z 250+, niemniej udział  firm z kapitałem zagranicznym w nakładach inwestycyjnych w grupie 50-249 sięga aż 34%.

Grupy 10-49 i 50-249 wydają się najbardziej obiecujące w rozwijaniu  konkurencyjnej i otwartej na innowacje działalności. Stanowią silną konkurencję dla firm największych oraz importu. 

Wynagrodzenie minimalne 1850 zł na 2016 r. to niekoniecznie wyborcza kiełbasa.

marek_zelinski

Nadszedł czas decydowania o wynagrodzeniu minimalnym na pracę (dalej WM). Rząd okazał się hojny w opinii mediów. Natomiast rząd w opinii własnej, słowa hojność nie używa, ale odważnie mówi iż podwyżka WM to efekt poprawy sytuacji gospodarczej i finansów publicznych oraz gospodarczych perspektyw. Nie ma co ukrywać, że mamy rok bardzo wyborczy, więc w propozycji rządu jest w kwocie 1850 zł element prezentu na zbliżające się wybory. Nawet jednak jeśli jest to kiełbasa wyborcza, to niezbyt tłusta. Tak więc wydaje mi się, że zachowano mimo wszystko zdrowy rozsądek proponując kwotę 1850 zł.

W tym roku obowiązuje nas WM w wysokości 1750 zł. Da to ok. 44,5% wynagrodzenia średniego w gospodarce. Przypomnieć trzeba też uczciwie, że mimo niełatwych czasów, rząd PO-PSL wyraźnie podniósł poziom WM o parę pkt.proc. w relacji do wynagrodzenia średniego (niedawno o tym pisałem). Nominalnie natomiast za rządów obecnej koalicji WM rosła rocznie średnio o 90 zł. Z 1126 zł WM w 2008 wrosła do 1750 zł w tym roku.

Podwyżka o 100 zł to oczywiście w pewnym stopniu miły prezent dla uboższej części społeczeństwa przed wyborami. Formalnie minimum jakie zgodnie z zasadami wyliczeń musiałby przedstawić rząd to ok. 1782 zł. To efekt korekty kwoty bazowej o niższy wskaźnik inflacji niż faktycznie prognozowano na 2014 r. Po korekcie kwotą bazową do wyliczeń w tym roku nie jest 1750 zł a prawie 1709 zł. Dopiero tą ostatnią kwotę podnosimy o prognozowany wskaźnik inflacji na przyszły rok (1,7%) i 2/3 realnego wskaźnika wzrostu PKB. O tą drugą wartość podnosimy WM tak długo, póki WM nie przekroczy 50% wartości wynagrodzenia minimalnego (zgodnie z brzmieniem ustawy dot. WM). Oczywiście można proponować wyższą WM. Niższej niż wg ustawowego wyliczenia, nie.

Role w trakcie negocjacji są podobne niemal każdego roku. Przedstawiciele pracodawców proponują na ogół minimum czyli tym razem 1782 zł, lub kwoty od minimum nieodległe. Związkowcy są bardziej śmiali i proponują 1880 zł (niemal 46% średniego wynagrodzenia). Przedstawiciele rządu, co oczywiste, szukali na ogół kompromisu gdzieś po środku. Tym razem jednak rząd zaproponował 1850 zł. To wzrost o 5,7% w porównaniu do wartości WM w tym roku. Biorąc pod uwagę wzrost wynagrodzeń w gospodarce w ostatnich latach i prognozy gospodarcze, rząd okazał się hojniejszy, ale ta hojność wbrew pozorom jest dość ograniczona. Rzekłbym: z rozsądkiem. Dzięki temu dla przedsiębiorców i klientów, powinna być do udźwignięcia. Nawet jeśli ostatecznie kwota WM będzie gdzieś między propozycją rządową a związkową. 

Deficyt finansów publicznych powoli się zmniejsza.

marek_zelinski

W połowie maja powiało optymizmem i zapachniało dużą kasą do wydania. KE zapowiedziała zdjęcie z Polski procedury nadmiernego deficytu. Głównym powodem jest deficyt finansów publicznych na poziomie 3% PKB wraz z mocnym (wydaje się) trendem do dalszego spadku. Od razu w mediach pojawiły się pomysły gdzie by tu sobie pofolgować i na co wydać. Trochę prowokowali dyskusję dziennikarze, trochę rozkręcali się politycy. Jest trochę pomysłów, jest trochę zaległych obietnic do realizacji. M.in. powrót stawki VAT z 23% do 22%.

Zanim jednak zabierzemy się za wydawanie, spójrzmy gdzie z deficytem finansów publicznych jesteśmy. (W dalszej części tekstu będę korzystał z danych dot. budżetu centralnego podawanych przez GUS i Ministerstwo Finansów oraz danych dot. finansów publicznych wg Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych ESA 2010). W sumie wydaje się, że jest dobrze i że deficyt finansów publicznych zejdzie poniżej 3% w relacji do PKB. Trzeba przy tej okazji przypomnieć sobie jak kształtowały się deficyty budżetu centralnego i finansów publicznych (budżet centralnych jest ich składnikiem). Na wykresie pokazałem 11-letni okres, który jest dość reprezentatywnych dla Polski. 

Nie ma co ukrywać, że mamy duży problem ze sprowadzeniem deficytu finansów publicznych trwale poniżej 3% do PKB. Praktycznie udaje się nam to tylko w okresach w miarę wysokiego wzrostu gospodarczego, czyli powyżej 3%. Historia nauczyła nas, że deficyt szybko rośnie w obliczu kryzysu gospodarczego czy słabego wzrostu. Uderzenie następuje dwustronnie, czyli przez wpływy i wypływy. Wpływy podatkowe przestają rosnąć lub nawet spadają. Wpływy ze skłądek na FUS z racji coraz większego bezrobocia spadają, a wypłaty świadczeń muszą być realizowane bez zakłóceń. W takiej sytuacji wtrzymanie wzrostu nakładów na sferę publiczną (w tym wynagrodzeń) daje nie dość że ograniczone efekty, to jeszcze opóźnione w czasie.

Reakcja rządu też musi być dwustronna. Rząd w takich sytuacjach stara się hamować spadek wpływów podatkowych i ogranicza wydatki. Podwyżka VATu sprzed kilku lat, mimo iż źle przyjęta w społeczeństwie, była koniecznym i słusznym posunięciem. Ograniczenie przelewów do OFE było również konieczne, ponieważ dodatkowo niepotrzebnie podnosiły wartość deficytu w publicznych finansach. Po kryzysie z przełomu 2008/09 sytuacja finansów stała się dość niepokojąca. Działania rządu i następująca potem poprawa koniunktury pomogły nam sprowadzić deficyt finansów publicznych z niemal 8% do PKB, do ok. 4% w 2013 r. poprawiła się sytuacja finansowa FUS, trzymano w ryzach wydatki na szeroko rozumianą sferę publiczną oraz częściowo ograniczono skalę inwestycji w relacji do PKB. Wiem, że to zabrzmi propagandowo, ale to że udało na się przejść przez niełatwe lata po kryzysie przy przyzwoitym wzroście PKB i ograniczyć jednocześnie niebezpiecznie wysoki deficyt finansów publicznych, jest naprawdę sporym sukcesem.

Mało kto zwraca również uwagę, że w ostatnich latach udział państwa w gospodarce uległ minimalnemu obniżeniu. Na jednej z załączonych ilustracji przedstawiam udział łącznych wydatków publicznych i wpływów do PKB. To dobra wiadomość dla zwolenników ograniczania państwa w gospodarce i naszych kieszeniach (podatki). Nie wykluczam jednak w najbliższej przyszłości odwrócenia tego trendu, ponieważ oczekiwania Polaków odnośnie wsparcia państwa i poziomu życiu (np. usługi sektora publicznego) są dość wysokie i chętnie podejmowane w programach gospodarczych partii politycznych i kandydatów na prezydenta (mowa o A.Dudzie).

Zejście deficytu finansów publicznych poniżej 3% do PKB jest niewątpliwie sukcesem. Szczególnie jeśli się weźmie pod uwagę poziome z jakiego tenże deficyt redukowaliśmy. Utrzymanie deficytu poniżej 3% w najbliższych latach będzie zależało od tempa wzrostu PKB i oczekiwań społecznych podejmowanych (lub rozbudzanych) przez polityków. Średnioterminowe prognozy wzrostu PKB są umiarkowanie optymistyczne (powyżej 3% wzrostu PKB rocznie). Nie ma pewności co do społecznych oczekiwań i realizacji wyborczych obietnic. Andrzej Duda składając wyborcze obietnice działał bez ograniczeń. Wątpliwym pocieszeniem jest fakt iż skala obietnic po prostu uniemożliwia ich realizację w przeważającej (ba, dominującej) większości. A przed nami kampania wyborcza do parlamentu. Wyjścia mamy dwa: racjonalizować wydatki i kierować je do grup bardziej potrzebujących lub szukać źródeł wpływów na sfinansowanie marzeń Polaków. Żródła wpływów wskazane w kampanii prezydenckiej nijak się mają do proponowanych w kampanii wydatków. Mam tu na myśli przede wszystkim propozycje A.Dudy, który wkrótce obejmie urząd. 

Proponowałbym więc dużą ostrożność w snuciu planów na co wydamy pieniądze w kolejnych latach. Deficyt finansów publicznych, jak wykazałem, dość łatwo wymyka się spod kontroli.


Powyborcza konsternacja i konstatacja.

marek_zelinski

 

1.        Konsternacja

Jesteśmy świadkami dość niecodziennej sytuacji po wyborach. Prezydentem ma zostać człowiek, który świadomie przyłożył rękę do skandalu ze SKOKami. Przypomnę, że w wyniku decyzji prezydenta Kaczyńskiego, do której merytoryczne wsparcie przygotował A.Duda, SKOKi weszły z kilkuletnim opóźnieniem pod kontrolę KNFu. Pomysł prezydenta Kaczyńskiego formalnie zakładał kontrolę KNFu, ale nie bezpośrednią, co praktycznie uniemożliwiało realną kontrolę SKOKów.

Na chwilę obecną kosztowało to ponad 3 mld zł. Rachunek płacą klienci banków, czyli Polacy niezależnie od barw polityczny i tego czy chodzą na wybory czy nie. W tym rachunku są wypłaty z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i przejęcie dwóch skoków w bardzo złej sytuacji przez banki komercyjne, co też wymaga środków na restrukturyzację przejętego majątku i portfela. Trudno oczywiście dyskutować z wyborcami. Cześć wiedziała o ‘wkładzie’ A.Dudy w aferę ze SKOKami, a część wiedzieć nie chciała i wypierała tą informację ze świadomości. Za tą przewinę A.Duda odpowiedzialności nie poniesie. W najlepszej sytuacji tylko odpowiedzialność moralną, czyli żadną. Sam przyszły prezydent był i jest w pełni świadom swojego udziału w aferze SKOKów. Starał się omijać ten temat szerokim łukiem. Na pytanie dot. SKOKów i swojego tym udziału, odpowiadał wymijająco lub po prostu zmieniał temat. Media niestety nie potrafiły konsekwentnie wyegzekwować tego tematu od kandydata A.Dudy.

Pozostaje pytanie o makroeknomiczne konsekwencje wyborczych obietnic A.Dudy. A przyznać trzeba, że A.Duda był w kampanii wyborczej niebywale hojny, przebijając 9-ktrotnie szacunkowe koszty obietnic B.Komorowskiego. Łączne koszt wyborczych obietnic A.Dudy, przeliczony na okres kadencji szacowany jest na kwotę od 175 mld zł do ponad 290 mld zł. Rozbieżność wynika z faktu iż A.Duda, albo był mało konkretny, albo modyfikował wersje obietnic. Główne obietnice to obniżenie wieku przejścia na emeryturę lub, w innej wersji, powrót do wcześniejszych rozwiązań (cokolwiek to znaczy); bezpłatne przedszkola; podniesienie kwoty wolnej od podatku, 500 zł na dziecko w rodzinach ubogich. Szacunki nie obejmują skutków finansowych obniżenia wieku emerytalnego w kolejnych latach po zakończeniu kadencji. Tu, co oczywiste, pojawiają się już kosmiczne liczby. Dla zobrazowania podam, że łączna kwota maksymalna to niemal roczne wydatki polskiego budżetu lub, w ujęciu rocznym, dodatkowe 2%-3,5% deficytu rocznie i – w efekcie – wzrost zadłużenia. Generalnie skutki obietnic A.Dudy dla finansów publicznych byłyby katastrofalne.

Zupełnie kuriozalny jest pomysł A.Dudy na pomoc frankowiczom. A,Duda jest zwolennikiem pomysłu przeliczenia kredytu na zł po kursie wejściowym. Tu już szacunki mówią o 40-50 mld zł kosztów dla banków, co oznacza trzykrotność rocznego wyniku netto sektora, który nie dość że ma ratować SKOKi to jeszcze ma finansować obietnice wyborcze (podatek od aktywów). Obawiam się, że sam kandydat nie połapał się, iż wypowiada sprzeczne postulaty.

Nie chce mi się już komentować pomysłu opodatkowania sieci handlowych i zarzutów transferu pieniędzy za granicę. Kwota z podatku jest żałośnie niska, a kontrole skarbowe (m.in. z czasów rządów PiS!) nie potwierdziły zarzutów.

Jestem przekonany, że sam A.Duda niezbyt poważnie traktował swoje obietnice. Ich pełna realizacja nam nie grozi, bo to są kwoty monstrualne jak na możliwości finansów publicznych. Pomysły na ogół są nakierowane na wzbudzenie popularności wśród Polaków i ograniczają się do prostego, łatwego do zrozumienia przez obywateli, dawania kasy niemal do ręki. Warto przypomnieć, że pomysły B.Komorowskiego były nie dość że wielokrotnie mniejsze, to nakierowane głównie wspieranie tworzenia miejsc pracy i innowacyjności.

Można się tylko obawiać, że A.Duda będzie próbował niektóre ze swoich pomysłów realizować (lub w ograniczonej formie), by unicestwiać je w wyniku oporów rządu. Będzie więc dochodziło do konfliktów z rządem by móc powiedzieć że dokonywał starań, ale rząd wstrzymywał realizację pomysłów. Ewentualne przejęcie rządów przez PiS jesienią, absolutnie nic nie zmieni w kwestii realizacji wyborczych obietnic.

2.        Konstatacja.

Niema co ukrywać. Te wybory powiedziały nam coś o politykach (tzn. części z nich) a przede wszystkim o  społeczeństwie. I to dobitnie. Pierwsze to fakt iż  znaczna część społeczeństwa jest podatna na populizm,  tak naprawdę oczekuje i wręcz zachęca polityków do tego. To że ci sami ludzie potrafią potem powiedzieć, że politycy ich oszukują, jest już zadaniem dla psychologów/socjologów, a nie dla ekonomistów. Wyzwaniem dla ekonomistów jest co najwyżej podjęcie tematu niezwykle niskiej świadomości ekonomicznej obywateli. Nie ma więc żadnego sensu tracenie czasu na akademickie dyskusje na temat skąd bierze się populizm.

Wynik wyborów wskazuje, że znaczna część społeczeństwa tak po prostu i zwyczajnie potrafi wybrać polityka współodpowiedzialnego za skandal finansowy. A.Duda musiał mieć pełną świadomość kiedy kilka lat temu przykładał rękę do odsunięcia w czasie przejęcia kontroli nad systemem SKOK przez KNF. To nie żart i przesada, ale skandal ze SKOKami śmiało można nazwać największą aferą po 1989 r., biorąc pod uwagę rozmiar strat jakie pokrywa sektor bankowy (głównie za pośrednictwem BFG).

PS. Andrzej Duda, to kolejny z czołowych polityków PiS, który część oszczędności trzymał w euro. (wcześniej pisałem o G.Biereckim). Jak to więc jest z tym eur w PiS? Czyżby oficjalna niechęć do przyjęcia euro to tylko poza przed wyborcami? Pytam, bo szacunek polityków PiS do euro jest naprawdę godny podziwu.

 

Wynagrodzenie minimalne w gospodarce jako wypadkowa szeregu czynników społecznych i ekonomicznych.

marek_zelinski

Nie ma prostej odpowiedzi, na pytanie jaka ma być wysokość wynagrodzenia minimalnego (WM)w relacji do średniego. Wg opracowań jakie miałem okazję przejrzeć, wymienia się często wartości w przedziale 40%-45% wynagrodzenia średniego. To są wskazania ekonomistów szukających kompromisu pomiędzy racjami przedsiębiorców a racjami o charakterze społecznym. Co bardziej liberalni ekonomiści wskazują opisywany wskaźnik na mocno niższym poziomie  lub w ogóle kwestionują sens istnienia czegoś takiego jak WM. Zaś ci o bardziej gołębich sercach wskazują 50% i większe wartości. UE jest pod tym względem nastawiona prospołecznie sugerując zmierzanie w stronę 50%.

Nie ma co ukrywać, że odgórne ustalanie WM, to ingerencja w relacje przedsiębiorca-pracownik. Ale to jedna racja, czy punkt widzenia. Jest jeszcze szereg innych, które należy brać pod uwagę.

Najważniejszym argumentem są rynkowe realia. Zawyżanie WM spowoduje spadek zatrudnienia oraz wzrost szarej strefy. Państwo ingeruje w rynek, ale bezpośredni koszt interwencji rynkowej przerzuca na przedsiębiorców i klientów tychże przedsiębiorców. Nie ma co ukrywać że im bardziej będziemy chcieli podnieść WM, w tym większym stopniu przedsiębiorca będzie chciał przenieść koszty na ceny usług i produktów. Stąd proces wzrostu WM powinien być moim zdaniem dość ostrożny, czytaj powolny, by rynek powoli się oswoił ze wzrostem cen. Przecucenie kosztów procesu podnoszenia WM nie da się w całości przerzucić na pracodawców. Inna rzecz, ze o ich sytuacji materialnej wiemy bardzo mało. A szkoda.

Dodatkowo proces powolnego podnoszenia WM powinien być powiązanym z wymuszeniem na pracodawcach przestrzegania zasad zatrudniania, ewidencji czasu pracy, wypłacania wynagrodzeń , składek na ZUS itd. Coroczne wyniki PIP w tym zakresie wskazują, że wcale niemała część przedsiębiorców świadomie lekceważy przepisy i przerzuca na pracowników finansowe ryzyko funkcjonowania swoich firm.

Postulat szybkiego i znacznego podniesienia WM jest nośny społecznie. Jest tu jednak wiele ryzyk. Najniższe wynagrodzenia dotyczą głównie osób młodych oraz o zbyt słabych, jak na oczekiwania rynku pracy, umiejętnościach i doświadczeniach zawodowych. Problemy te kumulują się w regionach słabiej rozwiniętych gospodarczo i z problemami społecznymi. W związku z tym trzeba pamiętać, że ustalając pułap WM poruszamy w bardzo trudnym obszarze społecznym.

Dyskusja o poziomie WM ma swój wymiar makroekonomiczny. Mam na myśli budżet państwa i , szerzej, finanse publiczne (ZUS itd.). Pracownicy z bardzo niskimi wynagrodzeniami i ich rodziny stają się przedmiotem społecznego wsparcia. Z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że osoby z najniższymi obecnie wynagrodzeniami będą przez nas dotowane po przejściu na emeryturę. Mam na myśli emeryturę socjalną oraz instrumenty pomocy społecznej. W pewnym sensie więc społeczeństwo już obecnie decyduje się na finansowe wsparcie przedsiębiorców poprzez akceptację niskich wynagrodzeń. Z pewnością jednak przedsiębiorcy mogą to ocenić dokładnie odwrotnie.

Z czysto społecznego punktu widzenia, warto utrzymywać obywateli poza strefą ubóstwa. Chodzi o dostęp do wiedzy, edukacji, elementarnego wyposażenia (pralka, tv, a nawet komputer z dostępem do interneru itd.) oraz dóbr kultury. Obywatel świadomy i wyedukowany, lepiej reaguje na rynkowe bodźce. Korzystają też z tego przedsiębiorcy.

Obecny poziom WM nie pozwala na przyzwoite i bezpieczne życie. Jeżeli przyjąć perspektywę jednoosobowego gospodarstwa domowego czy rodziców z takim wynagrodzeniem plus dwójka dzieci, to jesteśmy niewiele ponad progami tzw. relatywnego ubóstwa.

W dyskusji o WM kryje się też aspekt rozkładu wynagrodzeń w społeczeństwie, dzielenia się dochodem narodowym, czyli po prostu szeroko rozumiana sprawiedliwość społeczna. Oczywiście wiem, ze tą ostatnią różnie można pojmować rozmaicie, czy nawet określać mianem socjalistycznego reliktem. Nie ma co ukrywać, że mechanizm rynkowy nie działa idealnie i tyczy się to również udziału w podziale owoców wzrostu gospodarczego. Jest tu też spór o to czyj popyt jest lepszy dla gospodarki, wąskiej grupy tzw. bogatszych czy szerokiej grupy skromniej uposażonych.

W rozważaniach o WM warto też dorzucić aspekt, nazwijmy to, społeczno-polityczny.  Niskie wynagrodzenia i życie w ubóstwie powoduje społeczne protesty i poszukiwanie rozwiązania na płaszczyźnie politycznej, przez grupy społeczne  mające poczucie wykluczenia. W takim wypadku po prostu wzrasta ryzyko głosowania na partie radykalne i o skrajnych poglądach ekonomicznych. W efekcie najczęściej, jak udowadnia historia, tracą wszyscy.

Na koniec wymieniania perspektyw z jakim można i należy postrzegać WM jest rola wynagrodzenia jako bodźca do działań. Nie ma co ukrywać że im więcej będziemy płacić za niskie kwalifikacje, to ludzie mniej chętnie będą je poprawiać. W dalszej kolejności dotknie nas problem prac, których obywatele nie będą chcieli podejmować, bo nieatrakcyjne i nisko płatne. To zjawisko dotknęło już kraje Europy Zachodniej.

Jak widać z powyższych rozważań, WM to konieczność szukania ekonomicznego kompromisu. Narzucenie przez taki czy inny rząd zbyt wysokiej WM czy tempa jej wzrostu w pierwszej kolejności uderza w bezpośrednio zainteresowanych. Stąd tak duża ostrożność w podnoszeniu WM. Dość długo utrzymywaliśmy w minionej dekadzie relację WM do wyn. średniego w przedziale 30%-35% (lata 2000-2007). Początkowo była to ostrożność w czasach dużego bezrobocia, a potem brak potrzeby gdy wynagrodzenia rosły wskutek silnego wzrostu gospodarczego. Wzrost relacji WM do średniego nastąpił w ostatnich 8 latach o ponad 8 pkt. procentowych. Jak widać wzrost przypadł na niełatwe czasy, co oznacza że politykom nie zabrakło jednak odwagi. Po osiągnięciu pułapu 42%, poprawa relacji WM do średniego została wstrzymana.

Nie mam nic przeciwko sięgnięcia pułapu 50% w ciągu kilku najbliższych lat. Uważam jednak, że powinniśmy uelastycznić WM. Warto podjąć temat regionalizacji WM i możliwości wstrzymania wzrostu a nawet obniżki w przypadku poważniejszych kłopotów gospodarczych. Mówiąc inaczej: im większa relacja WM do wyn. średniego, tym większa elastyczność w jego ustalaniu. Tu niestety napotykamy na poważny opór związkowców.


Pomysły kandydatów na prezydenta. Kasę każdemu i w dowolnych ilościach.

marek_zelinski

 


Wysłuchałem niedawnej prezydenckiej debaty w publicznej telewizji z udziałem dziesięciu kandydatów i postanowiłem trochę sobie poużywać. Przyznam, że jako ekonomiście ciężko mi było tego słuchać, bo mam świadomość rozmiarów tychże obietnic. Źródłami finansowani obietnic nikt z kandydatów się nie przejmował. Być może dlatego, że wyborcy też nie chcą się tym zamartwiać. Wyborcy chcą wierzyć, że pieniądze, dużo pieniędzy, leżą odłożone lub schowane przed obywatelami przez polityków.

Pozwolą sobie na skomentowanie niektórych monotonnie powtarzanych argumentów, ale bez epatowania kwotami. Kto chce, może wierzyć, kto nie, to nie musi.

Integracja z UE, czy raczej dezintegracja. Generalnie wg większości konkurentów B.Komorowskiego UE to nieudany i podejrzany twór o niepewnej przyszłości. Nikt nie chce przypomnieć, że wejście do UE w 2004, to nie tylko sukces polityczny ale i gospodarczy. Pochwalić UE też nie wypada. Szkoda, bo UE to naprawdę ciekawy projekt, wymagający jednak wspólnego wysiłku i pokory.

Dość często pojawiał się wątek silnej Polski jako kraju skupiającego wokół siebie inne kraje. Na ogół chodziło o kraje Europy Środkowej. Tylko, że te kraju, na ogół będące już w UE, nie mają ochoty uznać naszego zwierzchnictwa i w miarę możliwości załatwiają swoje problemy bezpośrednio w Brukseli. Współpracują z Polską tylko wtedy gdy jest to opłacalne. Pomysły by budować silne związki gospodarcze lub polityczne z Białorusią lub Chinami, pozostawiam bez komentarzy. Krótko mówiąc, chcemy budować mocarstwową Polskę, tylko brak chętnych krajów by nam się podporządkować.

Nikt z kandydatów nie poruszał wątku naszej przyszłości w UE. Na razie, powiedziałbym, że jesteśmy za dalszą integracją i jeszcze bardziej przeciwko niej. O euro chyba nikt już nie wspominał, bo to jest teraz passe. Naopowiadano społeczeństwu przez lata takich głupot o euro (a ostatnio P.Duda), że nawet obecny prezydent unikał w kampanii tego tematu.

Wysokie podatki. Oczywiście płacimy za dużo, twierdzą kandydaci. To standard każdego polityka chcącego zdobyć popularności czy wybrać wybory prezydencie. Otóż co roku Eurostat publikuje kilka cyklicznych opracowań o podatkach w UE i pozostałych obciążeniach (składki zdrowotne, emerytalne itp.). Polska jest krajem o relatywnie niskim poziomie opodatkowania czy – jak kto woli – poziomu redystrybucji do PKB. Proponuje zajrzeć do zakładki Database, gdzie Eurostat udostępnia morze danych. Ta bolesna prawda o poziomie opodatkowania nie przebija się w mediach, o co mam pretensje również do przedstawicieli mediów.

Zwiększyć wydatki, wydobyć Polaków z biedy, rozdawać zasiłki itd. Proszę bardzo. Możemy rozdawać, ale wpierw politycy muszą wskazać skąd zdobędziemy kasę.  No bo skąd pieniądza skoro kandydaci na prezydenta chcą radyklanie obniżyć podatki. Wynikiem realizacji ubytków w podatkach proponowanych w debacie byłoby zmniejszenie stronnych wpływów budżetu centralnego śmiało o 10%-20%. A realizacja pomysłów na wydatki (np. po 500 zł na dziecko wg P.Dudy) dałaby w efekcie kilkadziesiąt mld zł deficytu. Nie wiadomo śmiać się czy płakać.

Zabierzemy bankom i sieciom handlowym. Zawsze mnie intrygowało, dlaczego im. Bo są synonimem bogactwa i zagranicznego kapitału? W Polsce jest więcej branż w dobrej sytuacji, ale na nie politycy nie zerkają. Politykom zadałbym pytanie odnośnie sieci handlowych. Dlaczego do tej pory nikt nie napuszczał na nie aparatu skarbowego, dlaczego nie dokonał analiz wywożonych zysków. A może dlatego, że kwota okazałaby się (o ile w ogóle) bardzo mała? Wynik netto banków w ostatnich latach to rząd 15 mld zł. Zabrać wszystkiego nie można, bo każdy ma prawo do zysków, a ponadto trzeba pokryć dziurę po wypłatach BFG na SKOKi. Powiedzmy, że dmuchniemy bankom 5 mld. Tylko że to jest mikroskopijna niemal kwota w porównaniu z makabrycznym deficytem jaki nam powstanie po realizacji obietnic polityków. Proszę też pamiętać, że jeśli banki, jak chcą politycy, mają być ukarane za kredyty hipoteczne w CHF, to przy realizacji pomysłów polityków, banki stracą miliardy złotych i na programy społeczne nic nie zostanie.

Emerytury. Ok. ja też mam wątpliwości czy w wieku 67 lat będę się do czegoś nadawał. Mimo to proponuje spojrzeć na prognozy demograficzne i skalę deficytu FUS jak nic nie zrobimy. Te dane są łatwo dostępne w internecie. Podjęta przez rząd PO-PLS reforma (w tym wydłużenie wieku) nie załatwia problemu, a jedynie pozwala w przyszłości zmniejszyć zagrożenie (deficyt FUS) do skali z którą być może sobie poradzimy. Można się zgodzić na kilka pomysłów, ale pod warunkiem wczesnego rozpoczęcia pracy lub dodatkowego samodzielnego oszczędzania itd. B.Komorowski zaakceptował zmiany emerytalne bo, w przeciwieństwie do obecnych rywali, zdawał sobie sprawę ze skali zagrożenia.

Hit kampanii: kwota wolna od podatku. Polacy uwierzyli, że są oszukiwani. Politycy w trakcie debaty w tv publicznej, jak najbardziej ich w tym przeświadczeniu utrzymywali. Owszem z malutką kwotą wolną jesteśmy ewenementem w Europie, To trochę relikt rozwiązań jakie przyjęliśmy tworząc PIT. Proponowałbym jednak zestawić to z kwotami ulg, pomocy społecznej, transferów społecznych itd. jakie otrzymują podatnicy. Podnoszenie kwoty wolnej będzie wymagało zmian po stronie transferów (np. pomoc społeczna) i pułapów pomocy (zmiany zasad udzielania wsparcia). W zależności od wariantu kwoty wolnej, budżet traciłby na wpływach kilka, do kilkunastu mld. To ubytek na tyle duży, ze musiałby być czymś zrekompensowany. Jakimś rozwiązaniem byłoby podwyższenie kwoty wolnej rozciągnięte na lata, czyli metoda bardzo drobnych kroków.

Nie chciałbym być odebrany jako oportunista twierdzący, że nic już nie można zrobić. Owszem można, ale małymi krokami i w większości przypadków wskazując komu odbieramy (wpływy) lub zabieramy by przekazać innym. I właśnie rolą polityków jest wskazywanie kto lub co wymaga wsparcia a co lub kto już może lub musi bez wsparcia się obyć.

Polecam zajrzeć …

http://opinieekonomiczne.blox.pl/2012/09/Skad-pieniadze-na-polityke-spoleczno-gospodarcza.html

 

 

Budownictwo. Powolna poprawa.

marek_zelinski

Rozmiar produkcji budowlano-montażowej w relacji do PKB jest niemal bez zmian po I kw 2015 (zarówno dla produkcji kwartalnej jak i rocznej). Oczywiście skoro PKB rośnie nam w tempie ok 3%, to w podobnym tempie musi rosnąć budownictwo. Faktycznie, realne tempo wzrostu produkcji z I kw 2015 to niemal 2% yoy. Nie ma więc dynamicznego wzrostu, ale nie ma stagnacji, bo w wynikach budownictwa możne jednak dojrzeć kilka ciekawostek i pozytywnych trendów. Krótką analizę budownictwa oprę na strukturze prac budowlanych wg klasyfikacji obiektów, ponieważ takie ujęcie jest dość czytelne.

Budynki mieszkalne w strukturze budownictwa to 13% całokształtu prac sektora. Wzrost yoy tego segmentu to ledwo 1%. Niemniej nie załamywałbym rąk, ponieważ powolna poprawa sytuacji gosp. domowych wcześniej czy później da o sobie znać. Obecnie roczna mieszkaniowa produkcja stanowi jakieś 60% prac z 2008 r. Jednak tamten rok był rekordowy i odnoszenie się do niego zapewne nie jest zasadne. Poprawę widać poprzez wzrost zezwoleń na budowę oraz budowy rozpoczęte. I kw pozycję te rosną o kilka- kilkanaście procent. Nie jest to wprawdzie gwarancja budowy mieszkań w analogicznej liczbie. Jeżeli prognozy deweloperów odnośnie popytu okażą zbyt optymistyczne, to budowę zawsze można przerwać lub przedłużyć, a otrzymanych zezwoleń nie realizować. Niemniej wzrost otrzymanych zezwoleń na budowę o 13% w porównaniu do I kw 2014 świadczy o powolnej poprawie nastrojów wśród deweloperów.

Kolejny segment budownictwa to budynki niemieszkalne, czyli biura, placówki handlowe, przemysłowe, budynki publiczne itd. To 33% naszego budownictwa. Niestety w podstawowych grupach nadal odnotowujemy spadki i to nawet spore. Ale jest jedna pozycja, która daje nadzieję. Obiekty przemysłowo i magazynowe wzrosły o 14% yoy w I kw 2014. Jeżeli dynamika wzrostu będzie tu utrzymana, to za rok lub dwa wartość prac tego podsegmentu osiągnie pułap z lat 2007-2008. Wzrost wartości prac podsegmentu obiektów przemysłowych i magazynowych niemal w całości pokrywa spowolnienie w pozostałych. Ostatecznie wartość prac obejmująca budynki niemieszkalne spadła o 3% w I kw 2015 w porównaniu do I kw 2014.

Największym segmentem budownictwa są obiekty inżynierii lądowej i wodnej. W ciągu ostatnich 10 lat, ten segment to od 50% do 60% naszego budownictwa (obecnie 54%). Segment obejmuje, budowę i remonty dróg, mostów, szlaków kolejowych, rurociągów, kompleksów przemysłowych itd. W przeważającej części segment ten obejmuje prace finansowane ze środków publicznych, w tym funduszy unijnych. W I kw 2015 wartość prac wzrosła o 6% w porównaniu z I kw 2014. Wzrosty wartości prac odnotowaliśmy praktycznie we wszystkich podsegmentach oprócz dróg i mostów. Biorąc pod uwagę zapowiedzi wydatkowania funduszy i poprawę sytuacji makroekonomicznej, na wzrost popytu w podsegmencie dróg i mostów możemy poczekać nawet kilka kwartałów.

Wydaje się iż proces poprawy sytuacji finansowej budownictwa następuje nieco szybciej niż dynamika prac ogółem. Sektor budowany dość dobrze prezentuje się pod względem nakładów inwestycyjnych. W 2014 nakłady inwestycyjne były o 17% większe niż rok wcześniej. Warto zauważyć że to o 2 pkt.proc. lepiej niż średnia dla przedsiębiorstw ogółem. Przychody firm budowlanych w 2014 w wzrosły o 7% w porównaniu z rokiem wcześniejszym, co jest wynikiem o 5 pkt.proc. lepszym od przychodów ogółem przedsiębiorstw.

Stale i wyraźnie poprawiała się w 2014 r. rentowność netto sektora budowlanego. W 2014 było to 2,8%, w 2013 r. 0,9%, zaś w 2012 r. minus 0,5. Na koniec 2014 r. już 80% podmiotów sektora odnotowało wynik dodatni netto, gdy dwa lata wcześniej 72% (w 2013 r. 74%). Powolna poprawa sytuacji finansowej budownictwa jest wynikiem zarówno opisanych wyżej warunków rynkowych jak i procesów restrukturyzacyjnych. Niestety procesy te oznaczały obniżenie zatrudnienia o kilka procent czyli o ponad 30 tys. osób w ciągu minionego roku.

Stopa bezrobocia. Przemilczane ciekawostki.

marek_zelinski

Jedną z bardzo ciekawych danych jakie otrzymujemy od kilku miesięcy jest spadek bezrobocia. W ostatnich trzech kwartałach spadek bezrobocia jest bardziej dynamiczny niż wskazywałaby na to kondycja gospodarki i obserwacje z lat wcześniejszych. Te ciekawe zjawisko nie jest szerzej podejmowane przez media. Głównym powodem jest chyba silny sceptycyzm wobec polskiej gospodarki wśród większości komentatorów, w tym i ekonomicznych. Stąd informacja ta była, i w zasadzie nadal jest, ignorowana. Tymczasem wydaje się iż mamy do czynienia z nową jakością w naszej gospodarce jeśli chodzi o zależność pomiędzy wzrostem gospodarczym a bezrobociem. Okazuje się, że utrzymywanie tempa PKB na poziomie bynajmniej nie szokującym (ok. 3%) może spowodować duże pozytywne zmiany na rynku  pracy, dotychczas obserwowane dopiero przy dynamice PKB np. 4%.

Wskazanie marcowe bezrobocia potwierdza, że bezrobocie wciąż spada w tempie ponad 13% rocznie, ale dynamika spadku prawdopodobnie przestanie już przyspieszać. Prosty, wyznaczony o najnowsze dane, trend nie potwierdza by stopa bezrobocia miały być jednocyfrowa na koniec tego roku. To akurat wydaje się mało prawdopodobne. Ale kto wie, może w grudniu stopa bezrobocia będzie w przedziale 10-11%, co byłoby znacznym osiągnięciem przy dynamice PKB 3%-3,5%.

Kolejnym miłym zaskoczeniem jest odpowiedź na pytanie kto korzysta na spadu bezrobocia. Pozornie wydawałoby się, ze powinni najlepiej wykształceni i z doświadczeniem. A tu kolejna niespodzianka. Wg kryterium wiekowego najszybciej spada bezrobocie w grupie wiekowej do 24 lat. Też dobrze, aż nieco słabiej, w kolejnym przedziale czyli do wieku lat 32. Z punktu widzenia wykształcenia nie widać poważniejszych równic, ale spadek bezrobocia szybciej zdaje się dotyczyć osób z wykształceniem średnim i zasadniczym.

OFE po roku

marek_zelinski

Od uszczuplenia aktywów OFE decyzją rządu minął rok. OFE od lutego 2014 działają w innej, trudniejszej rzeczywistości. Na szczęście rzeczywistość okazała się dość łaskawa dla OFE i przyszłych emerytów (w tym i dla mnie). Przez rok nie doszło do żadnej katastrofy, więc OFE miały czas na odnalezienie się w nowej rzeczywistości i szukanie odpowiedzi na pytanie co dalej.

W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że okres od lutego 2014 to czas stabilizacji w sektorze  OFE. Od lutego 2014 do końca marca tego roku aktywa zarządzane przez OFE wzrosły zaledwie o 1,5%, a nominalnie o 2,5 mld zł. Wprawdzie OFE w formie składek otrzymały w ciągu 14 miesięcy ok. 8 mld zł składek, ale sama wartość wypłat dla ZUS z tytułu tzw. suwaka odpowiadała 2/3 kwoty składek w okresie 14 miesięcy. Dla swoich klientów OFE zarobiły (zmiana wartości jednostki rozrachunkowej) ok. 2,7% yoy w I kw tego roku. Z tego połowa jest efektem ujemnej inflacji, jako że inflacją urealniam wynik. Wbrew pozorom jest to akceptowalny wynik i na poziomie średniego wyniku dla funduszy inwestycyjnych akcji.

OFE stały się  zakładnikiem sytuacji rynkowej na krajowym rynku akcji. Odebranie obligacji nie pozwoliło skorzystać z wzrostu z tytułu wyceny papierów dłużnych skarbowych. Klienci funduszy inwestycyjnych papierów skarbowych odnotowywali ładne kilkuprocentowe roczne stopy zwrotu. Natomiast polski rynek akcji w analizowanym okresie ulegał pewnym wahaniom, ale generalnie można powiedzieć że był dość stabilny. Obecnie wartość WIG czy WIG20 odbiega od wartości z lutego 2014 odpowiednio o  3% lub -2%. W tym czasie czołowe giełdy zagraniczne potrafiły odnotowywać wzrostu o stopie zwrotu kilka razy wyższej od naszej.

Nasza giełda pozostała niewrażliwa na pozytywną atmosferę na zagranicznych rynkach akcji. Trzeba jednak zaznaczyć, że na chwile obecną wycena naszych akcji jest poprawna, w przeciwieństwie do rynków zagranicznych, które są przewartościowane w różnym stopniu. OFE dość długo opierały się pokusie zagranicznych inwestycji i moim zdaniem należy to ocenić jako bezpieczną politykę. Pokusa okazała się silniejsza i od nowego roku OFE zwiększyły wartość zaangażowania w zagraniczne akcje o 2,5 mld zł, przy czym z dość niskiego pułapu zaangażowania, bo 5,6 mld na koniec 2014. Większość zakupów przypadła na luty. W marcu apetyt na zagraniczne akcje znacznie zmalał. Nie mamy tu jednak do czynienia z jakimś spektakularnym działaniem czy masową realokacją. Obecnie akcje zagraniczne stanowią 5,5% portfela OFE, przy średniej 4,3% dla okresu luty-grudzień 2014. Ruch ten należy ocenić pozytywnie ale (z perspektywy czasu) nieco spóźniony. Zarządzający OFE szukają jakiejś alternatywy dla lokowania na polskim rynku, który na tle giełd zagranicznych jawi się jako senny.

Mimo że OFE mogą od początku tego roku zmniejszać udział akcji w portfelu, to nie uczyniły tego. Przyczyny są dwie. Brak alternatywy i brak powodów do wyzbywania się akcji. W depozytach i nie skarbowych papierach dłużnych trzymają obecnie 13,6% wartości portfela wobec niemal 16% na koniec ubiegłego roku. Spadek wynikał z redukcji bankowych depozytów na rzecz zagranicznych akcji. W obecnej sytuacji rynkowej, takie działanie należy ocenić jako uzasadnione oraz pokazujące, że OFE szukają lepszych stóp zwrotu i nie boją się podejmować ryzyka. Oczywiście jest to robione dość ostrożnie.

Stabilizacja w sektorze OFE była widoczna nie tylko w rozumieniu wartości zarządzanych aktywów i sytuacji rynkowej. Zmiany w OFE spowodowały stabilizację liczby członków (klientów OFE) oraz brak poważniejszych zmian w pozycji rynkowej poszczególnych OFE. Do tego zmiany jakie dotknęły OFE na początku 2014 wymusiły sporą ostrożność w inwestowaniu i uczenie się funkcjonowania w zupełnie nowych warunkach. Nie dziwi więc mniejsza rozpiętość stóp zwrotu. Większe zmiany są dostrzegalne w okresach poważniejszych zmian indeksów giełdowych w ciągu 2-4 miesięcy rzędu kilka procent. Wtedy dopiero widać minimalne różnice w efektywności portfeli.

Stopy zwrotu OFE uzależnione są oczywiście od sytuacji rynkowej na krajowym i zagranicznych rynkach. I tu pojawia się problem. No bo jak zachowa się nasza giełda gdy czołowe zagraniczne rynki dotknie korekta. Choćby mała. Nas korekta też dotknie czy też polskie akcje staną się przedmiotem zainteresowania i ich ceny pójdą w górę? Na dodatek, zdają się poprawiać prognozy PKB dla Polski lub co najmniej przestają być obniżane. Lokowanie w depozyty czy długoterminowe papiery dłużne w poważniej skali nie ma sensu wobec końca serii cięć stóp przez RPP i powolnych wzrostów w dalszej przyszłości. No chyba że na krótko i w papiery indeksowane stopą procentową. Odpowiedź dają same OFE. Perspektywy dla akcji w Polsce wydają się umiarkowanie korzystne i na pewno nikt nie wieszczy krachu. Stąd nie dziwi iż OFE z rynku akcji nie uciekają.

O ile z inwestycyjnego punktu widzenia najbliższa przyszłość nie powinna być gorsza ( a nawet nieco lepsza ) od tego co widzieliśmy w ostatnich miesiącach, to dalsza przyszłość OFE rysuje się niepewnie. Z biegiem czasu rosnąć będą powoli wypłaty dla ZUS (suwak) przy poważnych ograniczeniach pozyskania nowych klientów. Być może w następnej kadencji parlamentu warto będzie powrócić do dyskusji o OFE oraz ich roli sektora w drugim filarze.

Pani prezes od ZUS. To idzie młodość.

marek_zelinski

Raczej nigdy nie chciałem z mojego bloga robić kroniki towarzyskiej czy być posądzonym o kompleksy, ale z drugiej strony tzw. publiczne milczenie z uzasadnieniem „bo nie wypada krytykować” jest chyba większą wadą i tchórzostwem.


Trwa proces wyłaniania kandydata(tki) na fotel prezesa ZUS. Tłoku nie było. Z kilku osób, kolejne etapy przeszła pozytywnie tylko Katarzyna Kalata. Lat 31, 11 lat pracy, doktorat, ekspert w dziedzinie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prowadzi własną firmę itd. W zasadzie.. osoba wyjątkowa.


Sam też w pierwszej chwili złapałem się na myśleniu typu czy aby kandydatka nie jest za młoda, czy ma odpowiednią wiedzę i doświadczenie by „ogarnąć” wszystko to co dzieje się w ZUS i jest z nim związane. …ale przeczytałem wywiad z K.Kalatą w Rzeczpospolitej z 13 kwietnia (wczorajsza), który mnie nieco zdziwił i rozczarował. PO lekturze wywiadu, wydaje mi się że moje pytania i wątpliwości są chyba jednak zasadne.


W wywiadzie z K.Kalatą wiele o pomysłach na ZUS się nie dowiemy (a raczej nic), bo sporo miejsca K.Kalata poświęca na podkreślanie swojej ambicji, odwagi, śmiałości oraz bezkompromisowości. Generalnie K.Kalata ma o sobie wysokie mniemanie i chce tym zarazić opinię publiczną. Demonstrowanie tego należy do dobrego tonu i bywa dobrze widziane przy ubieganiu się o odpowiedzialne i prestiżowe funkcje. Niestety w wywiadzie K.Kalata chętnie operuje medialnym szantażem, co chyba nie przystoi przyszłej pani prezes ZUS. K.Kalata swoją kandydaturą postrzega jako bardzo merytoryczną i jeśli ostatecznie jej kandydatura będzie odrzucona, to będzie to oznaczało decyzje polityczną. W dalszej części wywiadu potencjalna pani prezes wskazuje, iż liczy się z porażką ponieważ w ZUS są zapewne tzw. nieprzyjemne sprawy a ona jest bezkompromisowa, a to może się nie podobać decydentom (czyli politykom) i kadrze managerskiej ZUS. To bardzo sprytne postawienie sprawy: jak mnie wybiorą, to dlatego że jestem silnie merytoryczna, a jak nie to dlatego że stanowiłam zagrożenie dla ciemnych interesów. O jakie interesy chodzi, pani Kalata nie wie i nic nie mówi.


K.Kalata podkreślając swoje zalety nie waha się deklarować że gotowa jest zrezygnować ze służbowego samochodu i poruszać się swoim. No i nie dla ok. 20 tys. wynagrodzenia. To na pewno spodoba się opinii publicznej, a ja to już pozostawię bez komentarza. Na pytanie czy poradzi sobie z zarzadzaniem 46 tys. Pracowników, K.Kalata nie traci rezonu i wskazuje że zarządzać to będzie managerami, a managerowie zarządzać będą podwładnymi. Ponadto, jak twierdzi pani Kalata, na palcach jednej ręki można policzyć ludzi w Polsce którzy zarządzają (i potrafią) tak wielkimi strukturami. Przyznać muszę, pani K.Kalacie śmiałości nie brakuje.


A co przyszła pani prezes chce zmieć w ZUS? Zmienić wizerunek ZUS wśród przedsiębiorców i poprawić relacje z nimi. A dalej? …  hm.. to wyjdzie w praniu po zapoznaniu się z wynikami audytu jaki pani prezes zarządzi. Inaczej mówiąc, pani prezes jeszcze tak dokładnie to nie wie.


K.Kalata dostała też w wywiadzie jedno z kluczowych „testowych” pytań: co sądzi o OFE. Niestety z odpowiedzi wynika że i tu PR przeważył nad merytoryczną wiedzą (bądź odwagą do jej ujawnienia). Odpowiedzi były dość ogólne i mogą się spodobać obrońcom OFE w ich dawnej postaci. Wyszło na to, że K.Kalata nie do końca rozumie problem jaki mieliśmy z OFE od strony finansów publicznych (potężny deficyt FUS) i generalnie makroekonomicznej. Szkoda.


Niestety przed panią prezes (potencjalnie) stoją mniej bajkowe wyzwania. Trzeba poprawić szybko wizerunek ZUS w opinii publicznej, bo w Polsce wykreowano modę na krytykowanie ZUS bazującą na ogromnym braku wiedzy w społeczeństwie. Relacje z przedsiębiorcami relacjami, ale raczej większym problemem jest ściągalność składek i pani prezes wolała o tym nie mówić by nie narazić się czytelnikom. Zarządzenia instytucją  działającą w warunkach niebilansowania się systemu ubezpieczeń wcale nie jest bajką. I pewnie dlatego mało było chętnych na tą funkcję. Nikt nie ma ochoty robić za chłopca do bicia dla publicystów i opinii publicznej.

 

Euro oznacza biedę, jak sugeruje A.Duda? Wpływ przyjęcia euro na inflację.

marek_zelinski

Przyznam, że ręce opadają jak zobaczyłem nowe pomysły na straszenie wejściem do strefy euro w wykonaniu Andrzeja Dudy. Trochę to jednak przykre kiedy człowiek określany mianem „doktora prawa” bezceremonialnie gra na społecznej niewiedzy i emocjach.

Andrzej Duda w najnowszych wypowiedziach i spotach jednoznacznie wskazuje, że wprowadzenie euro oznacza drożyznę. A dialogi ze scenek, sugerują że będzie to drożyzna makabryczna. Jako przykład drożyzny A.Duda wskazuje Słowację. Wraca słynny mit o tym jak euro wpływa na wzrost cen. Ten mit był już wielokrotnie rozwiewany i tłumaczony. Można znaleźć wiele wiarygodnych opracowań w internecie. Można też samemu zrobić proste ćwiczenia w oparciu o dane GUS lub Eurostatu. Jedno z ćwiczeń, które przytoczę poniżej to zabawa najdalej na 30 minut.

Zastanawiałem się jak jedną ilustracją pokazać, że temat rzekomego negatywnego wpływu przyjęcia euro na ceny to – mówiąc językiem młodzieżowym – jedna wielka ściema. I wydaje mi się, że najlepszym sposobem będzie zwykły wykres inflacji dla kilka krajów i UE z kilku ostatnich lat.

Już prosta analiza wykresu prowadzi to równie prostego wniosku: o inflacji decyduje szereg procesów makroekonomicznych, gdzie sam fakt przyjęcia euro ma znikome znaczenie (marginalne!). Co ciekawe, niejednokrotnie największe wzrosty inflacji miały miejsce w krajach, w których euro nie ma, lub skoki inflacji miały miejsce przed przyjęciem euro (np. Litwa, Łotwa, Estonia). Tego już A.Duda nie pokazuje. Oczywiście nie twierdze bynajmniej, że samo przyjęcie euro hamuje inflację, bo …… bo  euro nie przyjmuje się po to by inflację zdławiać. Euro to jeden ze sposobów na ujednolicenie rynków i ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy euro.

A.Duda wybrał się na Słowację i porównał grupę wybranych produktów by pokazać różnice w cenach. Jak rozumiem, koszyk zakupionych dóbr wybrano bardzo spontanicznie i zupełnie niechcąco wyszło że -  w porównaniu z ceną w Polsce – zakupione na Słowacji produkty były droższe o ponad 40%. Dlatego właśnie urzędy statystyczne porównują zmiany cen w oparciu o tzw. koszyki dóbr i usług, by uniknąć tego typu manipulacji opinią publiczną. Badania wpływu przyjęcia euro wskazują, że podnosi to jednorazowo inflację  o kilka dziesiątych (mowa o wskaźniku wzrostu cen). Proces ten rozłożony jest w czasie. Różnica cen niektórych dóbr u naszych jednych i drugich południowych sąsiadów wynika z szeregu czynników nie mających z euro nic lub niewiele wspólnego. Są to różnice w systemach podatkowych, struktur kosztów, organizacji rynków itd.

Skoro jednak pan Duda podał przykład Słowacji, to pociągnijmy go dalej. Słowacja przyjęła euro z początkiem 2009 r. Od tego czasu ceny na Słowacji wzrosły o ponad 9%, a w Polsce….o 14%. Tego A.Duda już nie dodał.

I już na zakończenie…Najnowsze spoty A.Dudy kończą się deklaracją, że starcie o wprowadzenie euro rozstrzygnie się w majowych wyborach prezydenckich. Otóż to bzdura. Wygrana takiego czy innego prezydenta nie ma tu znaczenia. Inicjatywa jest po stronie rządu. Jeżeli uzyska on odpowiednie poparcie dla przyjęcia euro, to prezydent będzie się musiał z tym pogodzić. Więc jeśli już, to nie wybory prezydenckie, a parlamentarne będą miały na to wpływ.

© OPINIE EKONOMICZNE
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci