Menu

OPINIE EKONOMICZNE

Marek Żeliński: opinie i refleksje do bieżących wydarzeń ekonomicznych i społecznych marek_zelinski@gazeta.pl

Wycena i analiza przedsiębiorstw; analizy branżowe

2015. Branże lepsze i gorsze oraz mały bohater.

marek_zelinski

Opublikowane niedawno dane GUS (Biuletyn Statystyczny)pozwalają scharakteryzować, które z branż ciągnęły naszą gospodarkę w górę wubiegłym roku. Przypomnę, że w 2015 r. PKB wzrósł o 3,6%, czyli niemal o tylesamo co w 2014 r. Wzrost na tym poziomie po... więcej

Refleksje o tzw. podatku bankowym i bankach.

marek_zelinski

W przededniu wejścia w życie  tzw. podatku bankowego (dokładniej: podatku od niektórych instytucji bankowych), sytuację sektora należy ocenić jako dobrą. Kilkakrotnie już wspominałem, że nie byłem i nie jestem doktrynalnym przeciwnikiem dodatkow... więcej

GUS policzył firmy. Małe i duże.

marek_zelinski

Całkiem niedawno GUS podał rezultaty zliczania firm wg ich wielkości. Podstawowym parametrem podziału była liczba zatrudnionych. Formalnie GUS w opracowaniu skupił się na małych i średnich podmiotach, ale łatwo można z podanych liczb wyprowadzić dane... więcej

Budownictwo. Powolna poprawa.

marek_zelinski

Rozmiar produkcjibudowlano-montażowej w relacji do PKB jest niemal bez zmian po I kw 2015(zarówno dla produkcji kwartalnej jak i rocznej). Oczywiście skoro PKB rośnienam w tempie ok 3%, to w podobnym tempie musi rosnąć budownictwo. Faktycznie,realne ... więcej

Strajk rolników. Krótka ocena rynku.

marek_zelinski

Obecne strajki rolnicze więcej mają wspólnego z politycznym targowaniem się o swoje przed wyborami, niż sporem o rolnicza krzywdę. Zresztą mniejsza już o to czy protestujących bardziej napędzają zbliżające się wybory czy wynik sporów z górnikami, któ... więcej

Ach te górnictwo. Krótka analiza.

marek_zelinski

Kłopoty finansowe Kompanii Węglowej (KW) sprawiły, że znowu w mediach wracamy do problematyki górnictwa węglowego. Dla tych, którzy sięgają po finansową prasę czy zerkają w takie czy inne zestawienia, tragiczna sytuacja KW nie jest zaskoczeniem. Przy... więcej

SKOK-i. Chyba nie o to chodziło.

marek_zelinski

Temat Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo Kredytowych (SKOK) jakoś tak nie potrafi się przebić do mediów by stać się przedmiotem poważnej debaty publicznej. A szkoda, bo jest kilka powodów dla których warto rolę SKOK i ich dotychczasową historię przed... więcej

Famur SA. Moja subiektywna wycena.

marek_zelinski

Famur SA w Katowicach należy do przemysłu maszynowego. Klasyfikacja działalności gospodarczej (PKD) przypisana firmie, 2892 – produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa, wydaje się dość dobrze opisywać jej faktyczny przedm... więcej

No i krachu nie było. OFE po zmianach.

marek_zelinski

Redukcja aktywów OFE przebiegła łagodnie, tak dla samych OFE jak i dla giełdy oraz rynku długu. Zgodnie z założeniami rządu, OFE miały przekazać 51,5% swoich aktywów wg stanu z 31 stycznia 2014 przekazać do ZUS. Przekazane miały być papiery rządowe i... więcej

Banki. Znowu 15-stka.

marek_zelinski

Nieraz łapię się na kopiowaniu publicystycznej maniery w postaci opatrzenia tekstu ściągającym uwagę i przewrotnym tytule. Tytule, który zawarłby kwintesencję omawianego problemu. I tak właśnie, kiedy przystępowałem do przejrzenia opublikowanych prz... więcej

Ceny mieszkań. Co dalej.

marek_zelinski

Ubiegły rok na rynku mieszkaniowym nie obfitował co prawda w fajerwerki, ale niewątpliwie potwierdziły się pewne sygnały i zapowiedzi. Deweloperzy nie dają już rady schodzić z cenami budowy 1 mkw. Koszt budowy uśredniony dla całego kraju od trzech la... więcej

Wycena polityczna.

marek_zelinski

Przy każdej publicznej sprzedaży akcji firmy państwowej, zawsze jakiś polityk lub partia z oburzeniem ogłasza, że akcje sprzedawane są za tanio. Tym razem za tanio sprzedawane są akcje PKP Cargo S.A. „Prywatyzacja PKP Cargo prowadzona jest niep... więcej

Ile za rybki ?

marek_zelinski

Tym razem podchodzę do tematu wyceny przedsiębiorstwa, próbując znaleźć uzasadnienie dla ceny ustalonej w danym momencie przez inwestorów. Skupiłem się na wynikach firmy i szukaniu odpowiedzi jak mogłyby się one kształtować by dać obecne rynkowe wska... więcej

Kredyty. Wzrost czy jakość?

marek_zelinski

Słabe tempo wzrostu gospodarczego nie sprzyja rozwijaniu akcji kredytowej. Jeszcze w okresie II poł. 2011 – I poł. 2012 r. nominalna roczna dynamika portfela kredytowego ( bez kredytów dla sektora bankowego, funduszy rynku pieniężnego ), mieści... więcej

© OPINIE EKONOMICZNE
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci