Menu

OPINIE EKONOMICZNE

Marek Żeliński: opinie i refleksje do bieżących wydarzeń ekonomicznych i społecznych marek_zelinski@gazeta.pl

Indywidualne Konto Emerytalne

marek_zelinski

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) to dobry pomysł, choć wyśmiewany przez komentatorów za rezultaty mniejsze od oczekiwań i spadek zainteresowania w 2008 r. oraz inne rzekome grzechy. Tradycyjnym tzw. chłopcem do bicia jest ustawodawca czyli politycy. Ostatnio zetknąłem się w jednej z gazet z obwinianiem rządu za spadek liczby uczestników IKE. To nie tak.

IKE weszły w życie w 2004 r. Miał to być jeden ze składników III filara. Był to wkład państwa w rozwój dobrowolnego segmentu i propozycja alternatywna do produktów przygotowywanych przez komercyjny sektor finansowy. Główna zasada to coroczne odkładanie w wybranej instytucji finansowej (biura maklerskie, banki, TFI, zakłady ubezpieczeń), utrzymywanie środków do osiągnięcia wieku emerytalnego i za to, niepodleganie tzw. podatkowi Belki. Atrakcyjność produktu jest tym większa, że dzięki możliwości wyboru instytucji finansowej, mamy dostęp do produktów o różnej stopie zwrotu i ryzyku jej uzyskania. Warto pamiętać, że IKE to zachęta do oszczędzania dla osób dla których przyszła emerytura, przy stopie zastąpienia 40%-60%, będzie zbyt mała do godnego życia. Inna rzecz, że lepiej teraz zachęcić Polaków do kumulowania oszczędności niż w przyszłości mieliby powiększyć grono osób uprawnionych do którejkolwiek z form pomocy społecznej. Podany przeze mnie zakres stopy zastąpienia uważane są za stosunkowo niskie i można się spotkać z twierdzeniem, że bezpieczniejsza jest 75% stopa zastąpienia, szczególni dla ludzi o niższych dochodach. Oczywiście podciąganie składki ZUSowskiej nie ma sensu, wobec czego pozostaje stosowanie bodźców finansowych i uświadamianie że każdy z nas kiedyś będzie emerytem i warto porzucić popularną „prawdę” ekonomiczną, czyli „jakoś to będzie”.

W chwili uruchamiania programu prognozy rządowe podawały iż w 2005 r. liczba oszczędzających będzie w przedziale 2 do 3 mln osób. Niestety w szczytowym okresie zainteresowania IKE czyli 2007 , liczba uczestników sięgnęła 915,5 tys. osób. Według ostatnich danych na koniec czerwca 2008, liczba uczestników spadła do 873 tys. czyli o 4,6%. To efekt przewagi wypłat nad nowozakładanymi kontami. Do 2006 liczba uczestników rosła bardzo dynamicznie. Wyraźne spowolnienie wzrostu miało miejsce w 2007 r. Sądzę że już rządowa prognoza była mocno przesadzona. Oparto ją chyba na dość idealnym założeniu, że IKE szybko znajdą się w ofercie sektora finansowego na równych bądź lepszych prawach niż produkty oszczędnościowe tychże instytucji, a na dodatek Polakom radykalnie wzrośnie świadomość ekonomiczna.

Moim zdaniem IKE jest dobrym, wartym popularyzowania, produktem finansowym. Jednak na rynku usług finansowych dla osób fizycznych państwo przegrywa z sektorem finansowym na polu dystrybucji i marketingu. Instytucje prywatne będą ten produkt sprzedawały w szerszej skali tylko wtedy kiedy będzie to dla nich korzystne finansowo i nie będzie poważnie konkurowało z ich produktami o podobnym przeznaczeniu (długoterminowe oszczędzanie). Medialna akcja popularyzowania jest bardzo słaba. Wysoko oceniam cykliczne dodatki  do codziennej prasy o charakterze edukacyjnym (Rzeczpospolita czy Gazeta Wyborcza), ale ich lektura jest mało popularna wśród Polaków. Podobny problem dotyczy obligacji detalicznych Skarbu Państwa.

Sporo można się dowiedzieć analizując dystrybucję IKE. Wg stanu na połowę 2008 r. w 73% na wynik (liczbę uczestników) zapracowały zakłady ubezpieczeniowe. 22% członków pozyskały TFI. Co ciekawe w 2004 r. ich udział sięgał prawie 30%. Domy maklerskie odpowiadają za pozyskanie 1% uczestników, czyli niemal nie liczą się w rankingu. Po średniej wpłacie widać jednak, że maja dostęp do klientów o najzasobniejszych portfelach , którzy wykorzystują w ciągu roku niemal cały dozwolony limit na wpłaty na IKE. Niezwykle rozczarowują banki. IKE za ich pośrednictwem założyło, a dokładniej – posiada na dzień dzisiejszy 39,4 tys. osób. Praktycznie w całości to zasługa „naboru” z 2005 r. Widać, że banki z zasady nie są zainteresowane popularyzacją tego produktu lub jego dystrybucję przejęły inne spółki z macierzystych grup finansowych. Oczywiście na tle innych propozycji, na ogół słabe oprocentowanie lokat nie zachęcało do lokowania w depozyty. W ten sposób docieramy do innego wniosku, który tłumaczy dlaczego liczba kont IKE zaczęła spadać. Obawiam się że Polacy zbyt często lokowali w tzw. agresywne instrumenty finansowe. Zabrakło więc w chwili otwarcia IKE, dobrej porady sprzedawcy, czym jest IKE i jaka jest jego rola.

Dokończenie tematu w jednym z najbliższych kolejnych wpisów.

W artykule wykorzystałem dane statystyczne dostępne na stronach KNF (www.knf.gov.pl)

 

Komentarze (4)

Dodaj komentarz
 • minibusa

  Jestem na etapie wyboru IKE. Niestety nie jestem asem bankowości i wciąż mam wątpliwości, co powinnam wybrać :( Aktualnie waham się między kontem w IKE Pekao i kontem DB Emerytura w Deutsche Banku. Które jest lepsze, biorą pod uwagę, że nie zależy mi na "gigantycznym" oprocentowaniu i raczej nie lubię zbytnio ryzykować?

 • marek_zelinski

  Witam
  Odpowiem jutro późnym wieczorem.:-)

 • marek_zelinski

  Wskazany produkt DB obowiązywał do marca 2014.
  Produkt DB to połączenie polisy na życie z IKE. Przy czym IKE jest tu opcją nieobowiązkową. Muszę jednak powiedzieć, że sposób zaprezentowanie informacji nie ułatwia jej zrozumienia. To standardowy grzech ubezpieczeń. Jestem zwolennikiem zasady by nie inwestować w produkty, których twórca nie stara się ich w prosty sposób zaprezentować.
  Firmy ubezpieczeniowo też wzięły się za sprzedaż IKE, nadając temu formę ubezpieczenia na życie. Samo ubezpieczenie jest na ogół skromne a składki jedynie podnoszą (w niewielkim stopniu na szczęście) koszt oszczędzania w IKE. Ponadto forma ubezpieczenia narzuca pewne rygory w płaceniu składek, szczególnie w początkowym okresie inwestowania.
  Ciekawą zaletą formy ubezpieczenia jest wyjęcie zbieranych przez lata inwestowania środków z masy spadkowej i wskazanie osoby spoza rodziny.
  Możliwości inwestycyjne (wybór funduszy) jest w DB bardzo ograniczony w tym produkcie.

  Produkt Pekao to - moim zdaniem - najlepsza forma inwestowania w IKE w rozumieniu konstrukcji. Czyli IKE łączone z paletą funduszy inwestycyjnych do wyboru (Pionier FIO na przykład) o pożądanym/akceptowanym poziomie ryzyka.

  Podsumowując, z wymienionych dwóch produktów wybrałbym IKE z inwestowaniem w fundusze.

  Tyle w dużym skrócie :-)

  Pozdrawiam

 • minibusa

  Ślicznie dziękuję, Panie Marku. Niestety większość tych ofert jest przedstawiona tak, że laikowi ciężko coś zrozumieć nawet po wielokrotnej lekturze tekstu :( Cieszę się, że rozwiał Pan moje wątpliwości.

© OPINIE EKONOMICZNE
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci